Zoek op

beroepsbevolking

nationaal inkomen, werkgelegenheid: het deel van de totale bevolking in de leeftijd tussen de 15 en de 65 jaar, dat een baan ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=beroepsbevolking

beroepsbevolking

economie: dat gedeelte van de totale bevolking in bijv. Nederland dat tegen betaling werkt of een werkloosheids- of ziektewetuitkering ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/beroepsbevolking

beroepsbevolking

Zelfstandig werkenden, de werkenden in dienstverband en de werklozen. De zelfstandig werkenden en de werkenden in dienstverband vormen de ‘werkzame beroepsbevolking’. De werkenden in dienstverband en de werklozen die naar een dergelijk dienstverband zoeken vormen de ‘afhankelijke beroepsbevolking’.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/beroepsbevolking

beroepsbevolking

de beroepsbevolking zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [bə'rupsbəvɔlkɪŋ] deel van een bevolking dat bereid en in staat is om te werken Voorbeelden:   `krimpende beroepsbevolking`, `Een groeiend percentage van de beroepsbevolking is werkzoekend.` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/beroepsbevolking

Beroepsbevolking

De beroepsbevolking wordt ook wel arbeidsaanbod of aanbod van arbeid(krachten) genoemd. Hiertoe worden alle personen gerekend die: tussen de 15 en 65 jaar zijn twaalf of meer uren per week werken werk hebben aanvaard waardoor ze twaalf of meer uren per week gaan werken bij het UWV Werkbedrijf hebben aangegeven twaalf of meer uren per week te willen...
Gevonden op https://www.finler.nl/beroepsbevolking/

Beroepsbevolking

De beroepsbevolking is een economische term, waarmee het aantal mensen in een bepaald gebied wordt aangeduid dat wil, kan en mag werken. Tot de beroepsbevolking worden gerekend alle personen tussen de 15 en 65: Van de beroepsbevolking worden degenen die ten minste twaalf uur per week werken tot de werkzame beroepsbevolking gerekend en degenen die ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Beroepsbevolking

beroepsbevolking

werkenden en werklozen die staan ingeschreven bij het arbeidsbureau
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

beroepsbevolking

Het deel van de bevolking dat werkt om geld te verdienen en alle mensen die beschikbaar zijn om te werken (werklozen).
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

Beroepsbevolking

Het deel van de bevolking dat werkt of wil werken.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm

Beroepsbevolking

Dat deel van de bevolking dat werkt, of ingeschreven staat voor werk.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_indone.htm

Beroepsbevolking

Alle mensen in een land die werken of willen werken.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_spanje.htm

Beroepsbevolking

Iedereen tussen 15 en 65 jaar die werk heeft of zoekt voor 12 of meer uur per week. De beroepsbevolking is op te delen in de werkzame beroepsbevolking met een baan van minimaal 12 uur en de niet-werkzame beroepsbevolking die actief werk zoekt voor minstens 12 uur. Het werkzame deel omvat alle personen in loondienst (inclusief dienstplichtigen), zel...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10011

beroepsbevolking

economisch actieve bevolking; bestaat uit de werkende en de werkloze beroepsbevolking
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Beroepsbevolking

Het totale arbeidsaanbod. Ze omvat de binnenlandse gesalarieerden, de binnenlandse niet-gesalarieerde werkgelegenheid, het saldo van de pendelarbeid en de niet werkende werklozen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Beroepsbevolking

Het deel van de totale bevolking in de leeftijd tussen de 15 en de 65 jaar, dat tenminste 12 uur per week kan en wil werken. We maken onderscheid tussen de afhankelijke beroepsbevolking, de werknemers en werklozen, en de niet-afhankelijke beroepsbevolking, de zelfstandige ondernemers.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10762

Beroepsbevolking

Iedereen die werkt of werk zoekt (voor meer dan 15 uur werk per maand) in de leeftijd van 15 tot 65 jaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Beroepsbevolking

Het deel van de totale bevolking in de leeftijd tussen de 15 en 65 jaar, dat een baan heeft of als werkloos bij het arbeidsbureau staat ingeschreven. Zij die geen uitkering ontvangen, maar wel ingeschreven staan behoren dus ook tot de beroepsbevolking.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/beroepsbevolking

beroepsbevolking

het deel van de totale bevolking in de leeftijd tussen de 15 en de 65 jaar, dat een baan heeft of als werkloos bij het arbeidsbureau staat ingeschreven.Ook zij die geen uitkering ontvangen, maar wel ingeschreven staan behoren dus tot de beroepsbevolking.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip03.htm

beroepsbevolking

hiertoe behoort iedereen met een baan plus de officiële werkloosheid.
Externe link: arbeidsmarkt

Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

beroepsbevolking

het deel van de totale bevolking in de leeftijd tussen de 15 en de 65 jaar, dat een baan heeft of als werkloos bij het arbeidsbureau staat ingeschreven.Ook zij die geen uitkering ontvangen, maar wel ingeschreven staan behoren dus tot de beroepsbevolking.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

beroepsbevolking

[Aardrijkskunde] Dat deel van de bevolking dat tegen betaling een beroep uitoefent, plus de werklozen. De beroepsbevolking wordt ingedeeld in de primaire, secundaire en tertiaire sector.
Gevonden op https://quizlet.com/38936783/aardrijkskunde-hoofdstuk-4-wereld-herhaling-fl
Geen exacte overeenkomst gevonden.