Zoek op

bestuursorganen

(mv.) staatsrecht: met openbaar gezag bekleed rechtspersoon of natuurlijk persoon die zich met (de uitvoering van) bestuurlijke ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bestuursorganen (mv.)

Bestuursorganen

Organen die belast zijn met de uitvoering van wetten, zoals het College van Burgemeester en Wethouders of een bedrijfsvereniging.
Bestuursrecht
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Bestuursorganen

De Vergadering van hoofdingelanden (VVH), het dagelijks bestuur (DB) en de watergraaf; (begrippen uit de Organisatieverordening)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10924

Bestuursorganen

Organen die belast zijn met overheidstaken, zoals het College van Burgemeester en Wethouders of een bedrijfsvereniging.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.