Zoek op

Bijbel

Verzameling van 66 boeken (Grieks: biblia), ontstaan in een periode van meer dan duizend jaar (900 v.Chr.-130 n.Chr.). Het eerste deel wordt door de christenheid Oude Testament genoemd en bevat de in het Hebreeuws geschreven 39 heilige boeken van het joodse geloof. Het tweede deel wordt Nieuwe Testament genoemd en bevat de in het Grieks geschreven ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/bijbel/bijbel

Bijbel

I de Bijbel zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈbɛibəl] heilige boek van de Christenen II de bijbel zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈbɛibəl] Verbuigingen:   bijbel|s (meerv.) 1) exemplaar van de Bijbel Voorbeeld:   `In so...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/Bijbel

Bijbel

[christendom] - De Bijbel is het heilige boek van de christenen. Het woord `Bijbel` stamt van het Griekse woord βιβλία biblia (boeken), dat een meervoud is van βιβλίον biblion (boek; oorspronkelijk het verkleinwoord van βίβλος dat papyrus(plant) of boek betekent). == Boeken == De Bijbel bestaat uit een re...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(christendom)

Bijbel

[vrijmetselarij] - De bijbel kan men binnen de vrijmetselarij aantreffen als "Altar Bible", die onderdeel is van de vrijmetselaarssymboliek, maar er zijn ook maçonnieke bijbels die, net als jongerenbijbels van inleidingen en voetnoten voorzien zijn, maar dan gericht op vrijmetselaars. == Gebruik binnen de ritus ("Altar Bib...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(vrijmetselarij)

Bijbel

[werktuig] - Een bijbel is een werktuig, waarmee vuurpijlen worden gemaakt. Met een bijbel worden de hulzen gerold. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(werktuig)

bijbel

•een exemplaar van de originele Bijbel.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/bijbel

Bijbel

O.T. en N.T. samen
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Bijbel

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-s), de Heilige Schrift.
~BESLAG, o. (-en), (bij boekbinders.) hoeken en sloten aan een bijbel.
~BLAD, o. (-en), [figuurlijk] de bijbel.
~BLOEM, v. (-en), schoone-, treffende plaats in den bijbel.
~BOEK, o. [geen meervoud]
~DRUKKER, m. (-s). -IJ, v. (-en).
~GENOOTSCHAP, o. (-pen), ver...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

Bijbel

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Bijbel``] Zie Vuurpijlen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0003.htm

bijbel

de Heilige Schrift
Jaar van herkomst: 1285 (CG Rijmb. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Bijbel

Geloofsboek. Bestaat uit het Oude Testament of Eerste Testament (verbond van God met het Joodse volk) en het Nieuwe Testament of Tweede Testament (leven en boodschap van Jezus, zoon van God).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

Bijbel

De Bijbel is eigenlijk een ware bibliotheek, die allerlei soorten geschriften bevat (geschiedschrijving, poëzie, recht, gebeden, wijsheid, enz.). De Bijbel omvat alle boeken die het Oude en het Nieuwe Testament vormen. Het vormt de basis van het christelijk geloof.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10206

Bijbel

Bijbel komt van het latijnse woord `biblia` dat `boeken` betekent. De bijbel is een verzameling van 73 boeken. Voor christenen bestaat de bijbel uit twee delen: het oude en het nieuwe testament. In de bijbelboeken wordt volgens christelijke en joodse gelovigen de weg geschetst die God met de mensen gaat, van de schepping van de wereld tot en met he...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10514

Bijbel

De Bijbel is een verzameling van 73 boeken. In de bijbelboeken wordt volgens christelijke gelovigen de weg geschetst die God met de mensen gaat, van de schepping van de wereld tot en met het leven en optreden van Jezus Christus en de eerste christenen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10692

bijbel

De Heilige Schrift, de gezamenlijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. De bijbel omvat twee hoofddelen: 1. Het Oude Testament. Dit is de joodse Thorah met de andere in het Hebreeuws (en enkele in het Aramees en Grieks) geschreven geschriften van het joodse volk. Er is een verschil in omvang tussen de versie van de rooms-katholieke kerk en de ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10695

Bijbel

De Bijbel, in het Grieks biblia, is een verzameling van verschillende boeken: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Hebreeuws en Grieks zijn de belangrijkste talen van de Bijbel. De Bijbel heeft een centrale boodschap: Gods verlossing van zijn volk. Het Oude Testament is grotendeels geschreven in het Hebreeuws, maar ook in het Aramees. Deze b...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Bijbel

bijbel

de Heilige Schrift (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/bijbel

bijbel

boek waarop het christelijke geloof gebaseerd is vb: hij leest elke avond een stukje uit de bijbel voor
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=bijbel

Bijbel

[Godsdienst] (definitie) De Bijbel is het heilige boek van de christenen en bestaat uit twee delen: Oude Testament of Eerste Testament en het Nieuwe Testament of Tweede Testament.
Gevonden op https://quizlet.com/93036873/bijbel-basiskennis-vijfde-jaar-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.