Zoek op

Bodemkaart

Een bodemkaart is een kaart die informatie geeft over eigenschappen van de bodem. Op basis van een bodemkaart kan men de geschiktheid van de bodem voor verschillende functies vaststellen. Het maken van bodemkaarten is het vakgebied van de bodemkartering en de bodemgeografie. == Vervaardigen van bodemkaarten == Een traditionele bodemkaart wordt gem...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemkaart

bodemkaart

Kaart met een overzicht van de bodemgesteldheid van Nederland. Door de generalisatie is het onmogelijk op een overzichtskaart van Nederland (Schaal 1: 200.000) een nauwkeurig inzicht te krijgen in de bodemgesteldheid van een landbouwbedrijf of perceel. In de legenda worden bijv. 157 kaarteenheden met kleuren aangegeven. Bij zoveel kleuren was het n...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_kaart.htm

bodemkaart

Thematische kaart waarop de samenstelling en verspreiding van bodems zijn weergegeven. Engels: soil map Frans: carte pédologique Duits: Bodenkarte
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10770

bodemkaart

Def.: kaart waarop de samenstelling van de bodem is weergegeven
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Bodemkaart

Kaart van de samenstelling van de bodem in een bepaald gebied.
Gevonden op http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.