Zoek op

Bodemgebruik

De mens maakt op verschillende manieren gebruik van de bodem. Bakstenen, drinkwater, brood en vlees, zelfs je mobiele telefoon komt voor een groot deel uit de bodem. De bodem en het bodemleven zijn deel van het ecosysteem van de aarde. Om in de toekomst de bodem ook te kunnen gebruiken is bodembeheer nodig. Bodembeheer heeft veel te maken met wate...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemgebruik

bodemgebruik

[Nieuwsbegrip] het gebruik van de bodem voor landbouw, industrie, bebouwing, bos...
Gevonden op https://quizlet.com/93892418/landbouw-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.