Zoek op

Brani

Brani is een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java, Indonesië. Het dorp telt 2210 inwoners (volkstelling 2010). ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Brani

Brani

Spreekwoorden: (1914) Brani(e),
d.w.z. een waaghals, maar ook een bluffer, een geurmaker, een heer. Branie is een maleisch bijv. naamw. brani, b[a bakje]ráni, dat moedig, stout beteekent (Veth, Uit Oost en West, 313), in welken zin het voornamelijk in Ned.-Indië gebezigd wordt (zie Ndl. Wdb. III, 1137). Daarna is ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0349.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.