Zoek op

communautair

communautair bijv.naamw.Uitspraak:   [kɔmyno'tɛ:r] 1) die of dat te maken heeft met de Europese Unie Voorbeelden:   `communautair douanevervoer`, `In de EU zorgt communautaire besluitvorming ervoor dat het belang van de gemeenschap als geheel voorop staat.`
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/communautair

Communautair

Communautair betekent "de gemeenschap betreffend". ==Europese Unie== Bijvoorbeeld gemeenschapsrecht, ook wel acquis communautaire genoemd. ==België== In België duidt het woord "communautair" op alles wat te maken heeft met de verhoudingen tussen de twee grote taalgroepen van het land: Nederlandstaligen en Franstaligen. Deze verhoudingen word...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Communautair

Communautair

Alles aangaande de verhoudingen tussen de verschillende gemeenschappen en gewesten.
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Politieke_terminologie_in_Belgi%C3%AB

communautair

[Politiek] wat betrekking heeft op de gemeenschappen
Gevonden op https://quizlet.com/108110713/woordenschat-politiek-flash-cards/

Communautair

[Nederlands] Wat betrekking heeft op de gemeenschappen
Gevonden op https://quizlet.com/108317041/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.