Zoek op

broeikaseffect

het broeikaseffect zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈbrujkɑsɛfɛkt] feit dat het op aarde steeds warmer wordt door de luchtvervuiling ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/broeikaseffect

Broeikaseffect

Is de naam die gegeven wordt aan de algemene opwarming van onze atmosfeer die veroorzaakt wordt door de zogenaamde broeikasgassen zoals waterdamp, koolstofdioxide (CO2) etc. Verschijnsel dat de atmosfeer rond de aarde fungeert als een broeikas, die de aarde beschermt tegen afkoeling. Zonder broeikaseffect zou het leven op aar...
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/B.html

broeikaseffect

Effect waarbij verschillende gassen in de atmosfeer in staat zijn om een gedeelte van de ingestraalde zonne-energie te absorberen. Door dit effect is de gemiddelde temperatuur op aarde 15 graden Celsius, zonder dit effect zou de temperatuur gemiddeld 34 graden lager zijn. Door de toename van met name de koolstofdioxide concentratie neemt het warmte...
Gevonden op http://members.ziggo.nl/e.de.ruiter/ABC1.html

broeikaseffect

vermogen van de dampkring om warmte vast te houden
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

broeikaseffect

De verandering in de atmosfeer waarbij door een toename van m.n. CO2 kortgolvige straling wel binnen kan komen, maar langgolvige straling moeilijker de dampkring kan verlaten. Daardoor strijgt de temperatuur van de atmosfeer.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

broeikaseffect

De atmosfeer vangt een deel van de uitgestraalde warmte in en houdt ze vast. Belangrijke broeikasgassen zijn: waterdamp, kooldioxide, methaan, lachgas en ozon. Wij produceren sinds ong. 1800 veel kooldioxide en versterken het broeikaseffect.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_klimaa.htm

broeikaseffect

Een temperatuurstijging door een toename van het CO2-gehalte (koolzuurgas) in de dampkring.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

broeikaseffect

Door de aanwezigheid van koolstof in de lucht blijft de aarde warm. Tegenwoordig wordt er zoveel koolstof in de lucht gegooid, dat de aarde steeds warmer wordt. Dit is een versterking van het broeikaseffect (en dat kan heel gevaarlijk zijn).
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

broeikaseffect

Verschijnsel dat bepaalde gassen in de atmosfeer de uitstraling van warmte door het aardoppervlak tegenhouden. Vaak ten onrechte gebruikt voor de toename van het broeikaseffect door een toename van koolstofdioxide in de atmosfeer.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

Broeikaseffect

Klimaatverandering wordt veroorzaakt door het zogenaamde broeikaseffect. Gassen in de atmosfeer werken als een deken rond de aarde. Warmte van de zon, die de aarde bereikt, kan daardoor niet zomaar weer verdwijnen in de ruimte. Hierdoor is de aarde leefbaar. Maar de laatste tientallen jaren wordt de deken te dik. Dit komt grotendeels door menselijk...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10000

Broeikaseffect

de temperatuur van de atmosfeer stijgt door versterkte opwarming. Oorzaken 1. steeds meer uitstoot van CO2, door verbranding van fossiele brandstoffen 2. steeds meer uitstoot van Methaan, door de landbouw (rijst + veeteelt)en door de opwarming van de permafrostbodem o.a. in Siberië. 3. Ook komen er meer stikstofoxiden vrij bij de hoge temperaturen...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10212

broeikaseffect

De geleidelijke stijging in de loop der tijd van de gemiddelde temperatuur in de onderste lagen van de dampkring van de aarde.
Categorie: Abstracte Begrippen > milieubegrippen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Broeikaseffect

Het warmer worden door het vasthouden van zonnestraling in de dampkring. Door het verbranden van fossiele brandstoffen (olie, gas, steenkool) komt het gas koolstofdioxide (CO2) vrij dat de warmte van de zon extra vasthoudt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10503

Broeikaseffect

Broeikaseffect In een broeikas zorgt het glas ervoor dat de warmte van de zon in de kas blijft. Op dezelfde manier zorgen stoffen in de atmosfeer ervoor dat de warmte van de zon niet direct terug gaat naar de ruimte. De term broeikaseffect wordt gebruikt voor de stijging van de temperatuur als gevolg van de toename van bepaalde stoffen in de atmosf...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10517

Broeikaseffect

Effect waarbij een deel van de doorgelaten warmte van zonnestraling niet meer kan worden afgegeven door de aanwezigheid van glas (broeikas in de tuinbouw) waardoor de temperatuur stijgt. Een overeenkomstig effect treedt op door CO2 of andere gassen zoals methaan in de atmosfeer (aarde als broeikas). (Meer informatie: Global Warming Potential)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10571

Broeikaseffect


Het broeikaseffect is een term die je tegenwoordig vaak hoort, maar wat is het nu precies? Om goed te kunnen begrijpen wat het broeikaseffect is moet je eerst weten wat straling is.
Ieder voorwerp dat we gebruiken zendt straling uit. Hoe hoger de temperatuur van een voorwerp hoe groter de energie van de straling is. Ook de zon en de aarde ze...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

broeikaseffect

algehele temperatuurverhoging door de vorming van grote hoeveelheden kooldioxide in de dampkring
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

broeikaseffect

Het aardoppervlak absorbeert zonnestraling en warmt daardoor op. Het aardoppervlak gaat hierdoor warmtestraling uitzenden. Deze infrarode straling wordt geabsorbeerd door gassen in onze atmosfeer (vooral kooldioxide en water, verder methaan en stikstofoxiden) die daardoor opwarmt. Hoe meer broeikasgassen hoe effectiever de absorptie, dus hoe warmer...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10671

broeikaseffect

Algehele temperatuurverhoging door de vorming van grote hoeveelheden kooldioxide in de dampkring.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

broeikaseffect

Def.: het opwarmen van de atmosfeer als gevolg van het toenemende aandeel koolstof. Toelichting: Het verbranden van biologisch materiaal en van fossiele brandstoffen is hiervan mede oorzaak.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Broeikaseffect

Gassen in de atmosfeer werken als een deken rond de aarde. Warmte van de zon, die de aarde bereikt, kan daardoor niet zomaar weer verdwijnen in de ruimte. Hierdoor is de aarde leefbaar. Maar de laatste tientallen jaren wordt de deken te dik. Dit komt grotendeels door menselijke activiteiten. Er komen steeds meer gassen in de atmosfeer die warmte va...
Gevonden op http://www.energiewereld.nl/woordenlijst/

Broeikaseffect

In een broeikas zorgt het glas ervoor dat de warmte van de zon in de kas blijft. Op dezelfde manier zorgt de atmosfeer ervoor dat de warmte van de zon niet direct terug gaat naar de ruimte. De term broeikaseffect wordt gebruikt voor de stijging van de temperatuur als gevolg van de toename van bepaalde stoffen in de atmosfeer. De belangrijkste van d...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000005.ht

Broeikaseffect

Het broeikaseffect is een effect dat sommige gassen in de atmosfeer hebben, waardoor zij de temperatuur van de aarde hoger maken dan anders het geval zou zijn. Zonder het broeikaseffect zou de temperatuur op aarde nu gemiddeld -18°C zijn, thans is zij 15°C. Momenteel bestaan er zorgen over het feit dat door menselijk ingrijpen meer broeikasgassen...
Gevonden op http://www.sterrenwacht-mercurius.nl/de-sterrenwacht/encyclopedie.html

broeikaseffect

wordt verorzaakt doordat er door toenemend enegieverbruik (verbranding van organische stoffen) er steeds meer kooldioxide in de atmosfeer komt, dat hetzelfde effect heeft als het glas van een broeikas.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip09.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.