Zoek op

broeikaseffect

De warmte van de zon wordt door de aarde weer uitgestraald in de vorm van onzichtbare infrarode straling . Door de aanwezigheid in de dampkring van kooldioxide , waterdamp en nog een aantal gassen in geringe concentraties zoals methaan en lachgas, wordt een deel van de uitgezonden straling tegengehouden. Daardoor warmt de aarde op. Dit is het natuu...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/aarde-weer-en-klimaat/broeikaseffect

broeikaseffect

het broeikaseffect zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈbrujkɑsɛfɛkt] feit dat het op aarde steeds warmer wordt door de luchtvervuiling ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/broeikaseffect

BROEIKASEFFECT

1) Milieuprobleem
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BROEIKASEFFECT/1

Broeikaseffect

Is de naam die gegeven wordt aan de algemene opwarming van onze atmosfeer die veroorzaakt wordt door de zogenaamde broeikasgassen zoals waterdamp, koolstofdioxide (CO2) etc. Verschijnsel dat de atmosfeer rond de aarde fungeert als een broeikas, die de aarde beschermt tegen afkoeling. Zonder broeikaseffect zou het leven op aar...
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/B.html

broeikaseffect

Effect waarbij verschillende gassen in de atmosfeer in staat zijn om een gedeelte van de ingestraalde zonne-energie te absorberen. Door dit effect is de gemiddelde temperatuur op aarde 15 graden Celsius, zonder dit effect zou de temperatuur gemiddeld 34 graden lager zijn. Door de toename van met name de koolstofdioxide concentratie neemt het warmte...
Gevonden op http://members.ziggo.nl/e.de.ruiter/ABC1.html

Broeikaseffect

Opwarming van een planeet als gevolg van de absorptie van aardwarmte door broeikasgassen in een atmosfeer. Hoewel het broeikaseffect vaak in een negatieve context wordt geplaatst, is het voor leven op aarde van groot belang. Zonder het broeikaseffect zou de aarde zijn afgekoeld tot ver beneden het vriespunt en was er vermoedelijk geen (menselijk) ....
Gevonden op http://www.astronova.nl/b.html

broeikaseffect

vermogen van de dampkring om warmte vast te houden
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

broeikaseffect

De verandering in de atmosfeer waarbij door een toename van m.n. CO2 kortgolvige straling wel binnen kan komen, maar langgolvige straling moeilijker de dampkring kan verlaten. Daardoor strijgt de temperatuur van de atmosfeer.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

broeikaseffect

De atmosfeer vangt een deel van de uitgestraalde warmte in en houdt ze vast. Belangrijke broeikasgassen zijn: waterdamp, kooldioxide, methaan, lachgas en ozon. Wij produceren sinds ong. 1800 veel kooldioxide en versterken het broeikaseffect.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_klimaa.htm

broeikaseffect

Een temperatuurstijging door een toename van het CO2-gehalte (koolzuurgas) in de dampkring.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

broeikaseffect

Verschijnsel dat bepaalde gassen in de atmosfeer de uitstraling van warmte door het aardoppervlak tegenhouden. Vaak ten onrechte gebruikt voor de toename van het broeikaseffect door een toename van koolstofdioxide in de atmosfeer.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

Broeikaseffect

Gassen in de atmosfeer werken als een deken rond de aarde. Warmte van de zon, die de aarde bereikt, kan daardoor niet zomaar weer verdwijnen in de ruimte. Hierdoor is de aarde leefbaar. Maar de laatste tientallen jaren wordt de deken te dik. Dit komt grotendeels door menselijke activiteiten. Er komen steeds meer gassen in de atmosfeer die warmte va...
Gevonden op http://www.energiewereld.nl/woordenlijst/

Broeikaseffect

In een broeikas zorgt het glas ervoor dat de warmte van de zon in de kas blijft. Op dezelfde manier zorgt de atmosfeer ervoor dat de warmte van de zon niet direct terug gaat naar de ruimte. De term broeikaseffect wordt gebruikt voor de stijging van de temperatuur als gevolg van de toename van bepaalde stoffen in de atmosfeer. De belangrijkste van d...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000005.ht

Broeikaseffect

Het broeikaseffect is een effect dat sommige gassen in de atmosfeer hebben, waardoor zij de temperatuur van de aarde hoger maken dan anders het geval zou zijn. Zonder het broeikaseffect zou de temperatuur op aarde nu gemiddeld -18°C zijn, thans is zij 15°C. Momenteel bestaan er zorgen over het feit dat door menselijk ingrijpen meer broeikasgassen...
Gevonden op http://www.sterrenwacht-mercurius.nl/de-sterrenwacht/encyclopedie.html

broeikaseffect

wordt verorzaakt doordat er door toenemend enegieverbruik (verbranding van organische stoffen) er steeds meer kooldioxide in de atmosfeer komt, dat hetzelfde effect heeft als het glas van een broeikas.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip09.htm

broeikaseffect

wordt verorzaakt doordat er door toenemend enegieverbruik (verbranding van organische stoffen) er steeds meer kooldioxide in de atmosfeer komt, dat hetzelfde effect heeft als het glas van een broeikas. (uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Broeikaseffect

[Aardrijkskunde] temperatuurstijging van het onderste deel van de atmosfeer als gevolg van de terugkaatsing van warmte door broeikasgassen als CO2 en CH4
Gevonden op https://quizlet.com/105264344/aardrijkskunde-hs-1-flash-cards/

Broeikaseffect

[Techniek] Het opwarmen van de planeet doordat gassen als kooldioxide de warmte vasthouden.
Gevonden op https://quizlet.com/89588790/naut-groep-8-thema-5-aarde-in-het-heelal-flash

Broeikaseffect

het vasthouden van warmte in de atmosfeer. De warmte wordt vastgehouden door broeikasgassen. Het broeikaseffect zorgt er voor dat de temperatuur op aarde hoger ligt dan op grond van de combinatie warmte-instraling van de zon en de interne aardwarmte verwacht kan worden. Zonder het broeikaseffect zou de temperatuur op aarde gemiddeld -18 ºC zijn, t...
Gevonden op https://www.energy-check.nl/energie-woordenboek-begrippenlijst/
Geen exacte overeenkomst gevonden.