Zoek op

BUITENGEBIED

1) Meetkundige term
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BUITENGEBIED/1

Buitengebied

[Rusland] - Het buitengebied of landelijk gebied (Russisch: Межселенные территории; Mezjselennye territorii; letterlijk "tussenwoonkernlijke gebieden" of "buitenwoonkernlijke gebieden") zijn gebieden buiten het grondgebied van bewoonde plaatsen, die direct onder het bestuur van het gemeentelijk district...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Buitengebied_(Rusland)

Buitengebied

[ruimtelijke ordening] - Het buitengebied is een begrip uit de ruimtelijke ordening dat betrekking heeft op grond buiten de bebouwde kommen van steden en dorpen. Een groot deel van deze grond heeft een agrarische bestemming: zij is in gebruik ten behoeve van akkerbouw en veeteelt. Ook andere bestemmingen, zoals natuur en re...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Buitengebied_(ruimtelijke_ordening)

buitengebied

Alle gebied, buiten de bebouwde kom, waar beperkende regels en voorschriften gelden.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

Buitengebied

Het deel van de Randstad, dat ten noorden, oosten en zuiden van de stedelijke zones ligt. Hier liggen de groeikernen, behorend bij Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.