Zoek op

CBP

College Bescherming Persoonsgegevens, onafhankelijk Nederlands overheidsorgaan dat tot taak heeft toezicht te houden op de bescherming van de privacy van Nederlandse ingezetenen Sinds 2001 de opvolger van de Registratiekamer.
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/CBP

CBP

College bescherming persoonsgegevens.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.