Zoek op

censuur

staatsrecht: beperking van de vrijheid van meningsuiting door voorafgaand aan de publicatie van die uiting controle uit ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=censuur

censuur

staatskundig - politiek: beperking van de vrijheid van meningsuiting, bijvoorbeeld door voorafgaand aan publicatie wijzigingen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/censuur

censuur

staatsrecht: beperking van de vrijheid van meningsuiting door voorafgaand aan de publicatie van die uiting controle uit te ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/censuur

censuur

de censuur zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [senˈzyr] controle op verboden dingen in publicaties of films en die weghalen Voorbeelden:   `De censuur verving in de tv-uitzending alle scheldwoorden en seksuele termen door een piepgeluidje.`, `censuur op beledigende webs...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/censuur

CENSUUR

1) Afkeurend oordeel 2) Belemmering van vrije meningsuiting 3) Beoordeling op toelaatbaarheid 4) Beoordeling van toelaatbaarheid 5) Controle op geschriften 6) Controle op publicaties 7) Filmkeuring 8) Inbreuk op vrijheid van meningsuiting 9) Kerkelijk toezicht 10) Kerkelijke tucht 11) Keuring door de overheid 12) Keuring van publicatie 13) Kerkelij...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CENSUUR/1

Censuur

[informatie] - Censuur is het gebruiken van de macht van de staat, een bepaalde groepering, of van bepaalde individuen, om informatie achter te houden of de expressie aan banden te leggen. Over het algemeen heerst de opvatting, dat censuur voor "criminalisering" zorgt, van bepaalde acties, of van de (al dan niet suggestieve...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Censuur_(informatie)

censuur

•de controle van de kant van de overheid van alles wat media uitbrengt. (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/censuur

censuur

toezicht vooraf op de meningsuiting
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

censuur

Toezicht van de overheid of van kerkelijke instanties op de openbaarmaking van geestelijke voortbrengselen d.m.v. boeken, toneel, radio, tv of film en het verbieden van die openbaarmaking. Meestal is censuur gebaseerd op angst voor ondermijning van normen of van religieus of politiek gezag en worden onwelgevallige werken of passages daaruit geweerd...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

censuur

I. dat wat niet gezegd mag worden. Eén van de elementen uit de discoursanalyse die een rol speelt bij de theorieën over hoe literaire communicatie tot stand komt. II. de controle op (literaire) teksten zoals die plaatsvindt onder totalitaire regimes.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

censuur

Afgeleid van het Latijnse census, dat was in Rome het toezicht op de heffing van belastingen (vandaar het Nederlandse woord cijns) en op de goede zeden. Nu: het toezicht van een wereldlijke of kerkelijke overheid op uitingen in woord en geschrift die haar onwelgevallig zouden zijn. Meestal wordt bedoeld preventieve censuur, dat is het verbieden van...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Censuur

censuur is een beknotting van de vrijheid van meningsuiting. Het betekent dat de overheid vooraf gaat kijken wat gepubliceerd of gezegd zal worden in de pers, op het toneel, in films of zelfs in brieven. Als er daarin dingen zijn die de overheid schrapt of verbiedt, is dat censuur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10629

Censuur

Censuur is simpel gezegd het tegenhouden of verbieden van publicatie van bepaalde informatie. Een staat of groepering gebruikt deze macht om informatie achter te houden. Censuur is het verbannen van elke manier van het overbrengen van bepaalde informatie of visies of van andere uitingsvormen als kunst en muziek. Censuur wordt gebruikt om een mening...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Censuur

censuur

toezicht op publicaties (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/censuur

censuur

verbod op gedeeltes van teksten vb: het verplicht schrappen van dit tekstgedeelte is censuur
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=censuur

Censuur

Kerkelijk toezicht op en kerkelijke rechtspraak omtrent zuiverheid in de leer en levenswandel; van een kerkelijk lichaam uitgaande veroordeling, kerkelijke straf: onder censuur staan; iemand onder censuur stellen, plaatsen, op hem enige kerkelijke straf toepassen (ook zelfs de kerkban); disciplinaire straf door een vergadering op een der leden toeg...
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

censuur

[Maatschappijleer] controle op voor publicatie bestemde artikelen, televisie uitzendingen, boeken en films.
Gevonden op https://quizlet.com/103343412/maatschappijleer-kernbegrippen-flash-cards/

censuur

[Maatschappijwetenschappen] het toezicht van een overheid op voor publicatie bestemde drukwerken en omroepprogramma's
Gevonden op https://quizlet.com/12904889/mw-inl-hoofdstuk-2-benaderingswijzen-van-maats

censuur

I. dat wat niet gezegd mag worden. Eén van de elementen uit de discoursanalyse die een rol speelt bij de theorieën over hoe literaire communicatie tot stand komt. II. de controle op (literaire) teksten zoals die plaatsvindt onder totalitaire regimes.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.