Zoek op

cautie

Wie als verdachte verhoord wordt door een politieman of rechterlijk ambtenaar is niet tot antwoorden verplicht. De verhoorder moet hem dit voor het begin van het verhoor meedelen. Die mededeling noemt men wel ‘de cautie’, wat ‘waarschuwing’ betekent. Zie ook habeas corpus .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/cautie

CAUTIE

1) Borg 2) Borgsom 3) Borgspreking 4) Borgstelling 5) Borgtocht 6) Garantie 7) Geldelijke zekerheidstelling 8) Onderpand 9) Pand 10) Voorzichtig 11) Waarborg 12) Waarborging 13) Waarborgsom 14) Zekerheidsstelling 15) Zekerheidstelling 16) Zwijgrecht
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CAUTIE/1

Cautie

In het recht kan de term cautie verschillende dingen betekenen: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Cautie

Cautie

[strafrecht] - De cautie is de mededeling aan een verdachte dat deze het recht heeft om te zwijgen. == Bijzonderheden == Deze cautie is gebaseerd op het recht van verdachten om te zwijgen en om zichzelf niet te incrimineren. Het doel ervan is te voorkomen dat een verdachte ongewild meewerkt aan zijn eigen veroordeling. Men ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Cautie_(strafrecht)

Cautie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v.(...ën), borgtocht, onderpand.
*...TIONNEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik cautionneerde, heb gecautionneerd), borg stellen, - staan voor [iemand]
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

cautie

borgtocht
Jaar van herkomst: 1290 (CG II 1 En.Codex )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Cautie

Let op: Spelling van 1858 borg, waarborg. Cautioneren’ borg stellen, voor iemand borg blijven
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Cautie

Mededeling door de verhorende ambtenaar (politieman, rechter, officier van justitie, etc.) aan een verdachte dat hij het recht heeft te zwijgen. Deze mededeling moet aan het verhoor vooraf gaan
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10201

Cautie

Waarschuwing. Zie Waarschuwingsplicht en Zwijgrecht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Cautie

Mededeling aan de verdachte dat hij het recht heeft om te zwijgen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Cautie

De cautie kan worden omschreven als het zwijgrecht dat een verdachte toekomt tijdens het verhoor of zitting gedurende de opsporing of vervolging van een strafzaak. De cautie staat geregeld in artikel 29 lid 2 van het Wetboek van Strafvordering. Artikel 29 lid 2 van het Wetboek van Strafvordering stelt: ''Voor het verhoor wordt de verdachte medegede...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Cautie

cautie

borgtocht (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/cautie

Cautie

Mededeling aan de verdachte dat hij het recht heeft om te zwijgen.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Cautie

Bij een ernstig verkeersongeval met (vermeende) aansprakelijkheid hiervoor, evenals voor andere wetsovertredingen wordt in sommige landen de dader in hechtenis genomen en beslag gelegd op de hem toebehorende zaken. Invrijheidstelling, teruggave en opheffing van het beslag van de ingenomen goederen kan dan worden verkregen door het betalen aan de ov...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.