Zoek op

commissie

financiële zaken: transactiekosten bij aan- en verkoop van effecten. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=commissie

commissie

effectenrecht: transactiekosten bij aan- en verkoop van effecten. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/commissie

commissie

de commissie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɔˈmɪsi] Verbuigingen:   commissie|s (meerv.) groep mensen met een bepaalde taak Voorbeelden:   `commissie van toezicht`, `kascontrolecommissie` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'comm...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/commissie

COMMISSIE

1) Bestelling 2) Boodschap 3) Comité 4) Commissieloon 5) Courtage 6) Delegatie 7) Groep personen belast met zekere opdracht 8) Groep personen die een opdracht vervult 9) Groep personen met een tijdelijke taak 10) Handelsterm 11) Last 12) Lastgeving 13) Loon 14) Loon van een commissionair 15) Makelaarsloon 16) Makelaarsprovisie 17) Opdracht 18) Pre...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/COMMISSIE/1

commissie

bevel, macht
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Commissie

Golfterm; groep mensen belast met leiding van de wedstrijd of bestuur van de baan.
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Golfterminologie

commissie

•een groep personen aan wie een bepaalde opdracht wordt gegeven of die voor een bepaald doel bijeenkomen. •het loon van een commissionair.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/commissie

Commissie

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Commissie``] Gelijkluidend met brevet, aanstelling; van daar in Engeland gecomissionneerde officieren (commissioned officers), officieren met brevet, in tegenstelling tot de onderofficieren (non-commissioned officers)
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0004.htm

commissie

groep personen belast met bepaalde taak - Jaar van herkomst: 1771 (WNT )
provisie - Jaar van herkomst: 1748 (WNT )
vertrouwelijke opdracht - Jaar van herkomst: 1370-1378 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Commissie

Let op: Spelling van 1858 volmagt, last; eene vergadering tot onderzoek. Commissionair, een gelastigde, zaakwaarnemer, (bijzonder in den koophandel). Commissoriaal, belast, aan eene commissie tot onderzoek overgegeven. Committent, committens, Lat., lastgever, die eene volmagt aan een' ander geeft. Commi...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Commissie

Onder commissie verstaan we de transactiekosten bij aan- en verkoop van effecten. ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/commissie.htm

Commissie

Een commissie is een vaste vergadering van een beperkt aantal Vlaamse volksvertegenwoordigers, die gespecialiseerd is in een bepaalde materie. Alle ontwerpen en voorstellen van decreet, voorstellen van resolutie, en de begroting daarover worden in principe eerst in de commissie behandeld en pas daarna in de plenaire vergadering. In de commissie kan...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10338

Commissie

De commissie stelt het wedstrijdreglement vast en is als zodanig belast met de leiding van de wedstrijd. Buiten de wedstrijden is het de instantie die verantwoordelijk is voor de baan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10478

Commissie

Door de OR opgerichte club met OR-leden en eventueel niet-OR-leden, die zich met een bepaald onderwerp bezighoudt (public relations, arbeidsomstandigheden). Handig om te delegeren, of voorbereidend werk te laten doen. Kunnen echter bij onvoldoende toezicht in slaap vallen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10701

Commissie

Commissie > commission > de provisie die een tussenpersoon krijgt op de wederverkoop van een reisproduct; bijv. touroperator geeft 8%-15% provisie over het bedrag van de verkochte pakketreis; hotellier geeft provisie over het logiesbedrag van de reservering. Zie ook split commission.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10786

Commissie

Geldelijke afdracht aan een commissionair voor het verwerken van een effecten transactie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

commissie

Def.: groep personen aan wie een bepaalde opdracht wordt gegeven
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Commissie

Een door de Vergadering van hoofdingelanden ingestelde commissie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10924

Commissie

Commission > de provisie die een tussenpersoon krijgt op de wederverkoop van een reisproduct; bijv. touroperator geeft 8%-15% provisie over het bedrag van de verkochte pakketreis; hotellier geeft provisie over het logiesbedrag van de reservering. Zie ook split commission
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

Commissie

Een commissie is een groep personen die de verantwoordelijkheid draagt voor het uitvoeren van een specifieke taak. Over het algemeen wordt een commissie aangesteld binnen een grotere organisatie, om in dienst daarvan een bepaalde taak uit te voeren of een specifiek deel van het doel van de organisatie na te streven. Commissies kunnen zowel voor bep...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Commissie

commissie

[Belgisch Nederlands] provisie
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

commissie

groep mensen met een opdracht vb: deze commissie gaat het probleem oplossen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=commissie

Commissie

1) Financile vergoeding voor een tussenhandelaar, die afhankelijk is van een transactie die voor de opdrachtgever is uitgevoerd. Bij beurshandelaren kan dat een bepaald percentage zijn van de aankoopprijs of verkoopprijs van een aandeel of obligatie.
2) Financile vergoeding voor een verkoper, die afhankelijk is van de omvang van een transactie o...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Commissie

[Nederlands] Groep mensen met een bepaalde taak
Gevonden op https://quizlet.com/109463722/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.