Zoek op

performance

Ook body art. Theatrale handeling van meestal één persoon, met het lichaam als beeldend materiaal en in relatie tot enkele rekwisieten. Deze kunstvorm die binnen het beeldende-kunstcircuit ontstond, vond haar hoogtepunt in de jaren zeventig. Soms gericht op het testen van menselijke gedragingen, bijvoorbeeld het uithoudingsvermogen van het publie...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-beeldende-kunst-vanaf-18

performance

performance zelfst.naamw.Uitspraak:   [pər'fɔrməns] Verbuigingen:   performance|s (meerv.) 1) theatrale voorstelling van een podiumkunstenaar of beeldend kunstenaar Voorbeelden:   `videoperformance`, `Ik heb op de Uitmarkt een prachtige performance...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/performance

PERFORMANCE

1) Happening 2) Optreden 3) Opvoering 4) Presentatie 5) Publiek optreden 6) Show 7) Taalbeheersing 8) Toer 9) Voorstelling
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PERFORMANCE/1

performance

voorstelling, optreden
Jaar van herkomst: 1912 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Performance

Engelse term voor gemaakte winst ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/performance.htm

Performance

Performance is een ander woord voor beleggingsrendement. Performance kan een procentuele stijging (out-performance) of daling (under-performance) van een belegging zijn over een bepaalde periode ten opzichte van een norm of benchmark.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Performance

Performance

Het resultaat van het belegd vermogen, afgezet tegen de marktwaarde. Het zegt iets over of de beleggingsresultaten goed of slecht zijn verlopen.
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/Performance

Performance

Procentuele stijging (out performance) of daling (under performance) van een financiele waarde over een bepaalde periode ten opzichte van een vergelijkingsmaatstaf.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/performance

Performance

Performance is het zekerstellen dat ict gebruikt wordt voor fgesproken manier.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Performance

[Muziek] Manier waarop artiesten hun optreden vormgeven
Gevonden op https://quizlet.com/117674170/muziek-begrippen-11-12-15-flash-cards/

Performance

[Beeldende vorming] Kunstwerk dat in de vorm van een (theatrale) actie aan het publiek wordt gepresenteerd. De eerste performances vonden plaats in de jaren zestig.
Gevonden op https://quizlet.com/73235862/kunst-beeldende-vorming-6vwo-begrippen-hoofdst
Geen exacte overeenkomst gevonden.