Zoek op

congestie

congestie zelfst.naamw. medisch ophoping van vloeistof bijv. bloed Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'congestie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met congestie: congestief cong...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/congestie

CONGESTIE

1) Aandrang van bloed naar een orgaan 2) Bloedaandrang 3) Bloedophoping 4) Bloedstuwing 5) Medische term 6) Ophoping van vloeistof bijv. bloed 7) Opstijging 8) Opstopping 9) Opvlieging 10) Verkeersopstopping
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONGESTIE/1

Congestie

Congestie is ophoping of verstopping in een netwerk. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Congestie

Congestie

[data] - Datacongestie is een soort filevorming in computertnetwerken. Dit treedt op wanneer er in een subnet (een deel van een computernetwerk) in een bepaalde tijdsperiode meer informatiepakketjes (packets) worden aangeboden dan er verwerkt kunnen worden. ==Werking van congestie== Als het aantal packets dat wordt aangebod...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Congestie_(data)

congestie

• [medisch] ophoping van vloeistof bijv. bloed.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/congestie

Congestie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), aandrang, ophoping [bijvoorbeeld] van bloed naar het hoofd).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

congestie

ophoping van bloed
Jaar van herkomst: 1624 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Congestie

Let op: Spelling van 1858 congestio, Lat., ophooping, aandrang; verstopping; zamenvloeijing van kwade vochten aan een edel deel
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Congestie

Bloedaandrang of overmatige bloedtoevoer naar een orgaan in het lichaam.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

congestie

Verschijnselen die optreden bij een te sterke concentratie van mensen, bedrijven en activiteiten waardoor verkeersopstoppingen, milieuhinder, woningnood en oplopende prijzen optreden.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_frankr.htm

congestie

Letterlijk betekent dit dichtslibben. Hier wordt bedoeld het overvol raken van wegen, spoorwegnet en luchtruim. Hierdoor steeds meer files en bereikbaarheidsproblemen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_ro.htm

Congestie

Term uit de technische analyse die aangeeft dat de koers slechts weinig wijzigt en de koersen tussen twee dicht bij elkaar liggende steun en weerstandslijnen blijven. Ofwel binnen een smalle tradingband. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/congestie.htm

Congestie

Overmatige bloedophoping in de vaten van een orgaan of van weefsels
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10516

Congestie

het verschijnsel waarbij het aantal voertuigen dat een weg wil gebruiken, de capaciteit van deze weg overschrijdt. Dit leidt tot files.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10654

congestie

Verstopping van de snelwegen (files).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

congestie

bloedophoping
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Congestie

Stuwing, overmatige bloedtoevoer naar een orgaan in het lichaam, b.v. congestief hartfalen..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

congestie

Def.: het optreden van vertraging door een niet optimale afwikkeling van het verkeer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

congestie

ophoping van bloed (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/congestie

congestie

Congestie is een plotselinge toeneming van het bloedvolume in de bloedvaten. De bloedcirculatie in een lichaamsdeel is afhankelijk van de wijdheid van de slagaderen en haarvaten. Deze wijdheid is afhankelijk van nerveuze en psychische invloeden, vooral ook van de werking van bepaalde hormonen. Opwinding brengt een rode kleur ofwel bleekheid teweeg....
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/bloed-afweersysteem/congestie

Congestie

Verstopping
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Congestie

Congestie is een vertraging op het wegennet die een automobilist ondervindt als gevolg van een te groot verkeersaanbod of een (tijdelijke) verlaging van de capaciteit. Congestie is voornamelijk onverwacht. Bij verkeerslichten is het gewoonlijk dat men vrijwel altijd voor roodlicht moet wachten, maar dit is niet direct congestie. Het wordt pas conge...
Gevonden op http://www.wegenwiki.nl/Congestie

Congestie

[Aardrijkskunde] Verkeersopstoppingen die de bereikbaarheid en daarmee de ontwikkelingsmogelijkheden van een stad beperken.
Gevonden op https://quizlet.com/122911976/aardrijkskunde-7-stedelijke-gebieden-flash-ca

Congestie

Congestie is een buitengwone ophoping van bloed in een orgaan of in een deel van het lichaam. Men noemt de congestie actief als men de gevolgen kan wijten aan een onsteking. Men noemt de congestie passief als deze veroorzaakt wordt door een erfelijke aderaandoening. Als congestie optreedt zal de omvang van een orgaan in grote mate toenemen, het blo...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/congestie/
Geen exacte overeenkomst gevonden.