Zoek op

AREA

1) Begrends gebied 2) Begrensd gebied 3) Begrenst gebied 4) Gebied 5) Gebied (lat.) 6) Omgeving 7) Open ruimte 8) Plek 9) Plekje
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AREA/1

area

erf, hofstede
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

area

erf
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Area

[anatomie] - Area is een term die in de anatomie wordt gebruikt om een bepaald deel van een oppervlak of bepaalde streek aan te duiden. Het begrip wordt vooral gebruikt in de neurobiologie. Hiermee beschrijft men die delen van de hersenschors die betrokken zijn bij zintuigelijke waarnemingen en de aansturing van het bewegin...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Area_(anatomie)

Area

Schelpterm.Tweekleppigen, Rugveld of escutcheon. Meer of minder duidelijk begrensd langwerpig veld achter de top bij sommige tweekleppigen, in het algemeen afwijkend in sculptuur en kleur van de rest van de schelp. Zie ook lunula., -
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Schelpterminologie_(mollusken)

Area

Let op: Spelling van 1858 in de penningkunde, de binnenste vlakte eener munt, welke door het omschriftingesloten wordt en de figuur of het opschrift bevat
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Area

meer of minder duidelijk begrensd, meestal glad veldje achter de umbo op de buitenkant van de schelp van een tweekleppige. Zie ook lunula.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11121

area

begrensd gebied (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/area
Geen exacte overeenkomst gevonden.