Zoek op

CONGLOMERAAT

1) Gesteente 2) Opeenhoping 3) Samenhoping 4) Samenklontering 5) Zandsteen met grove korrels
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONGLOMERAAT/1

conglomeraat

Gesteente bestaand uit verkit grind (syn. psefiet pp, puddingsteen, rudiet pp).
Gevonden op http://aggregates-catalogue.nl/woordenboek/

Conglomeraat

Conglomeraat heeft verschillende betekenissen: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Conglomeraat

Conglomeraat

[bedrijf] - Een conglomeraat is een groot bedrijf dat uit verschillende divisies bestaat die niet met elkaar in verband staan. Conglomeraten ontstonden uit het idee dat diversificatie van de activiteiten de stabiliteit van een bedrijf kan vergroten - als één activiteit slecht presteert, kan een andere wellicht bloeien. In...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Conglomeraat_(bedrijf)

Conglomeraat

[geologie] - Conglomeraat is een sedimentair gesteente bestaand uit grind (groter dan 64 mm) in een fijnere matrix. Een conglomeraat is een continentaal gesteente, gewoonlijk afgezet als afbraakproduct van gebergten. Het is afgezet in een rivieromgeving met een steile gradiënt of als fanglomeraat waarbij het gesteente dire...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Conglomeraat_(geologie)

Conglomeraat

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. zamenhoping van verschillende bestanddeelen; de conglomeraten, zekere rotsmassaas (ook puddingen of zamengeklonterde gesteenten genoemd).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

conglomeraat

samenklontering
Jaar van herkomst: 1847 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Conglomeraat

Opeenhoping.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

conglomeraat

Elastisch sedimentair gesteente samengesteld uit afgeronde fragmenten die variëren van kleine kiezelstenen tot grote keien in een bindmiddel van kalkhoudend materiaal, ijzeroxide, silica of geharde klei.
Categorie: Materialen > rudaceous rock.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Conglomeraat

toevallige samenvoeging van ongelijke delen. De term ‘stedelijk conglomeraat’ wordt gebruikt om de gefragmenteerde en complexe verstedelijkte ruimte (die een groot deel van Vlaanderen bestrijkt) een naam te geven. In het ‘stedelijk conglomeraat’ bestaan verschillende ruimtelijke fragmenten (niet-hiërarchisch) naast elkaar :de historische s...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10654

Conglomeraat

samensmelting van ongelijksoortige bedrijven (diversificatie). De reden is vaak het kunnen uitoefenen van financiële macht en het kunnen spreiden van risico's.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

conglomeraat

opeenhoping (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/conglomeraat

Conglomeraat

Samenstelling van ongelijksoortige bedrijven. De reden is vaak het kunnen uitoefenen van financiele invloed en het kunnen spreiden van risicos.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/conglomeraat

Conglomeraat

[Nederlands] Samenklontering (tot steden)
Gevonden op https://quizlet.com/98795629/nederlands-flash-cards/

Conglomeraat

Samengesteld gesteentemateriaal uit aaneengekitte, afgeronde steentjes.
Gevonden op https://www.geokring.nl/informatie/geo-lexicon
Geen exacte overeenkomst gevonden.