Zoek op

conversie

effectenrecht: omwisseling van een effect in een ander effect, onder bepaalde voorwaarden. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=conversie

conversie

verbintenissenrecht: omzetting, door de rechtbank, van een nietige rechtshandeling in een geldige rechtshandeling. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/conversie

conversie

• [medisch] omzetting.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/conversie

Conversie

Let op: Spelling van 1858 verwisseling, verandering; ook bekeering. Converteren, veranderen, verwisselen; desgelijks bekeeren
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Conversie

1. Wisseling van het ene waardepapier in het andere. 2. Optiestrategie, waarbij kunstmatige aandelen, opties en-of obligaties vervaardigd kunnen worden. 3. Het omwisselen van converteerbare obligaties in aandelen. ( > Beleggen > effecten > obligaties)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/conversie.htm

Conversie

DEFINITIE - De transformatie van een fase naar de andere fase binnen het verkoopproces.
OMSCHRIJVING - Binnen het verkoop proces ondersheid men doorgaans verschillende fasen. De meest gebruikelijke indeling is: suspect, prospect, klant. Om van conversie te kunnen beïnvloeden maakt men vaak gebruik van het AIDA-model: bekendheid verkrijge...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10074

Conversie

Een lichamelijk symptoom die het gevolg kan zijn van een psychisch problemen en waarvoor geen lichamelijke oorzaak gevonden kan worden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10144

Conversie

Conversie van een effect in een ander. In het geval van beleggingsfondsen wijst dit eveneens op de overgang van het ene compartiment van het fonds naar het andere.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Conversie

Assurantiebegrip:
Bij een conversie wordt een levens- of pensioenverzekering in een andere vorm omgezet (bijvoorbeeld een `gemengde verzekering` wordt omgezet in een `levenslange overlijdensverzekering`).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Conversie

Omzetting van pensioenaanspraken in andere pensioenaanspraken. Conversie kan bijvoorbeeld plaatsvinden na het maken van een keuze tussen nabestaandenpensioen en een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen, wat uitruil van nabestaandenpensioen wordt genoemd. Ook kan conversie plaatsvinden in geval van conversie zoals bedoeld in de Wet VPS.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10255

Conversie

Het omzetten van de ene energievorm in een andere.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10571

conversie

Het omzetten van een energievorm in een andere energievorm.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10614

Conversie

Omzetting van pensioenaanspraken in andere pensioenaanspraken. Conversie kan bijvoorbeeld plaatsvinden na het maken van een keuze tussen partnerpensioen en een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen. Deze keuzemogelijkheid is omschreven in artikel 60 van de Pensioenwet. Op alle andere vormen van conversie zijn de artikelen 61 en verder van de Pe...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

conversie

omzetting
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Conversie

Omwisseling van een effect in een ander effect.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Conversie

Deze term komt in verschillende vormen terug. Twee typeringen zijn: Het 'beschermen' tegen koersdaling van aandelen door een optie beschermingsconstructie toe te passen Het omwisselen van effecten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Conversie

Chemische reactie die de samenstelling verandert van een plaatemulsie om de beelddragende zone te bepalen.
Gevonden op http://www.roulartaprofessional.be/grafischnieuws/e-cademy/grafischglossari

Conversie

Conversie is het overzetten van het ene medium naar het andere of van het ene formaat naar het andere, bijvoorbeeld digitale documenten naar een nieuwe versie van de software waarin ze zijn vervaardigd of digitaliseren van papieren documenten. Activiteit binnen preserveren.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Conversie

Het omzetten in of het overzetten van gegevens in een ander opslagformaat.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Conversie

Het overgaan van de ene informatieverwerkende methode (of systeem) op de andere
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Conversie

Het overzetten van digitale documenten naar andere programmatuur met behulp van standaardprogrammatuur onder behoud van authenticiteit.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Conversie

Proces van omzetten van archiefbescheiden van het ene medium naar het andere of van het ene formaat naar het andere.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Conversie

ns in een ander bestandsformaat.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Conversie

De omzetting van een pensioensoort in een andere pensioensoort. Er kunnen ook meerdere pensioenen worden omgezet. Omzetting gebeurt bijvoorbeeld bij een echtscheiding. Er kan dan worden afgesproken dat de pensioenen van de ex-partner worden omgezet in één pensioen voor de ex-partner. Bijvoorbeeld een deel van het ouderdomspensioen en het bijzonde...
Gevonden op https://pensioenkijker.nl/home/begrippen/begrippen-a-e
Geen exacte overeenkomst gevonden.