Zoek op

cultuur

de cultuur zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kʏlˈtyr] Verbuigingen:   cul|turen (meerv.) 1) het geheel van gebeurtenissen op het gebied van kunst, ontspanning en uitgaan Voorbeelden:   `Parijs is een stad met veel cultuur.`, `cultuurbeleid` 2)...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/cultuur

CULTUUR

1) Aanfok 2) Aankweek 3) Aankweken 4) Aanplant 5) Aanplanting 6) Bebouwing van de grond 7) Bebouwing van grond 8) Bebouwing van grond met gewassen 9) Bebouwing van woeste grond 10) Beschaving 11) Beschavingstoestand 12) Bewerking van een land 13) Civilisatie 14) Fok 15) Fokkerij 16) Frase voor 17) Gewassenverbouwing 18) Kweek 19) Kweken 20) Ontwikk...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CULTUUR/1

cultuur

•het patroon van menselijke activiteit en de symbolische structuren, die deze activiteiten een zekere betekenis geven.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/cultuur

Cultuur

A system of shared meanings, attitudes and values and the symbolic forms in which they are expressed or embodied (Peter Burke)
Gevonden op http://prevos.net/cultuur/c29211/begrippen.htm

Cultuur

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. aanbouw, veldbouw; beschaving, verstandsoefening, veredeling des geestes, vorming des harten.
~STELSEL, o. (het door graaf van den Bosch in Nederl.-Indië ingevoerde) stelsel van grondarbeid.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

cultuur

bebouwing - Jaar van herkomst: 1544 (WNT )
beschaving - Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

cultuur

Al die dingen die mensen denken, doen en hebben: gewoonten en gebruiken, godsdienst, normen en waarden, bestaanswijze, muziek en voorwerpen, eetgewoonten en wijze van kleden, bouwwerken.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

Cultuur

Cultuur bestaat uit allerlei ideeën, voorstellingen, denken, manieren van doen en zijn die je deelt met andere mensen op basis waarvan je handelt in relatie tot die andere mensen. Cultuur kan je zien als een soort lijm: als we niet iets hadden op basis waarvan we met elkaar kunnen communiceren, zou onze werkelijkheid er heel anders uitzien. We zou...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10589

Cultuur

Bedrijfscultuur bestaat uit het gemeenschappelijk gedrag en de normen en waarden, inzake de wijze waarop de mensen in een organisatie met elkaar, met de taak en met de leiding, en met de buitenwereld omgaan. Aspecten van de bedrijfscultuur blijken van vitaal belang te zijn bij het realiseren van een strategie en bij elke verandering van koers of doeleinden. (http://www.digital-architecture.net-scripties-Ondernemingstypering%20uit%20architectuurcontext.doc) ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Cultuur

alle geschreven en ongeschreven afspraken, waarden en normen van een samenleving
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Cultuur

- allerlei verschijnselen die kortstondig (sociologisch) op veel aandacht kunnen rekenen
- vereniging van een bepaalde verschijnsel; soort van seculiere eredienst die men ... tav een godheid - gebeurtenis van iets waar meerdere mensen zich tot aangetro
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10645

Cultuur

de manieren waarop de leden van een maatschappij-groep iets doen ' levenswijzen van mensen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10645

cultuur

Def.: geheel van voortbrengselen van een gemeenschap
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

cultuur

Def.: het verbouwen van gewassen - teelt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

cultuur

Def.: kunst en wetenschap
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Cultuur

Cultuur of beschaving is het geheel aan gewoonten en (gedrags)regels dat bij een volk of stam hoort. Cultuur omvat de gewoonten en gebruiken waarover een volk in het land zelf beschikt of die een volk meeneemt uit het land van herkomst. Hieronder vallen onder andere het geheel van normen en waarden, de voeding, eetgewoonten, kleding, godsdienst en ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Cultuur

cultuur

bebouwing van de grond, verbouw; beschaving; kweek van bacteriën enz. (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/cultuur

Cultuur

Alles wat door de samenleving wordt voortgebracht (in tegenstelling tot natuur). 2. Kunstuiting, kunst en-of wetenschap, inclusief o.a. literatuur, architectuur, schilderijen, theater 3. De sfeer en tradities-gewoonten van een bepaalde gemeenschap. Etymologie (lat) colere = keren met een ploeg (in cultuur brengen)
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/cultuur.html

cultuur

de ontwikkeling van een volk vb: de cultuur van het oude Egypte stond op een hoog niveau Synoniem: beschaving
kunst en wetenschappen vb: Parijs is de stad van de cultuur
de gewoontes van een volk vb: de cultuur van de Nederlanders is anders dan die van de Belgen
het verbouwen van gewassen vb: deze grond i...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=cultuur

Cultuur

Verbouwen van
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Cultuur

(1) Cultuur omvat een stelsel van ideen, opvattingen, normen, waarden en symbolen binnen een samenleving die algemeen worden aanvaard. Binnen deze cultuur onderscheiden we min of meer grote afwijkingen, die we subcultuur noemen (orthodoxe groeperingen, jeugdbeweging). Dit totale stelsel vormt de culturele omgeving van de onderneming.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Cultuur

(2) De cultuur kunnen we opvatten als de door mensen gecreerde en van generatie op generatie overgebrachte normen en waarden voor het menselijk gedrag. (Normen zijn onder andere fatsoensregels, wettelijke regels, enzovoort; waarden zijn onder andere respect, erkenning, enzovoort).
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

cultuur

[Geschiedenis] Alles wat door een samenleving wordt gemaakt en bedacht, zoals gewoonten en tradities, kunstvormen ( bouwkunst, beeldhouwkunst, literatuur toneel) en wetenschap.
Gevonden op https://quizlet.com/109732843/geschiedenis-flash-cards/

Cultuur

[Maatschappijwetenschappen] alle waarden, normen en andere aangeleerde kenmerken die leden van een groep of samenleving met elkaar gemeen hebben als vanzelfsprekend beschouwen
Gevonden op https://quizlet.com/127326271/maatschappijwetenschappen-begrippen-samenlevi
Geen exacte overeenkomst gevonden.