Zoek op

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een (globale) indicator voor de vermogenspositie van een pensioenfonds: hierbij wordt de actuele waarde van de beleggingen gedeeld door de contante waarde van de verplichtingen. == Toelichting dekkingsgraad == Voor de verplichtingen wordt de contante waarde berekend aan de hand van een rentecurve. Deze afleiding wordt ook wel g...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dekkingsgraad

Dekkingsgraad

Het percentagebeschikbare middelen waarover een pensioenfonds op elk moment moet kunnen beschikken om direct aan verplichtingen te kunnen voldoen. ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/dekkingsgraad.ht

Dekkingsgraad

De verhouding tussen enerzijds de contante waarde van de op dat moment geldende reglementaire pensioenaanspraken en anderzijds het aanwezige vermogen.
Het aanwezige vermogen is de som van de contante waarde van pensioenaanspraken die op dat moment zijn gefinancierd, en de eventuele algemene en extra reserve.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Dekkingsgraad

De verhouding tussen enerzijds de contante waarde van de op dat moment geldende reglementaire pensioenaanspraken en anderzijds het aanwezige vermogen. Het aanwezige vermogen is de som van de contante waarde van pensioenaanspraken die op dat moment zijn gefinancierd, en de eventuele algemene en extra reserve.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10255

Dekkingsgraad

De verhouding tussen enerzijds de contante waarde van de op dat moment geldende reglementaire pensioenaanspraken en anderzijds het aanwezige vermogen. Het aanwezige vermogen is de som van de contante waarde van pensioenaanspraken die op dat moment zijn gefinancierd, en de eventuele algemene en extra reserve. 
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Dekkingsgraad

Mate waarin een standaard softwarepakket voldoet aan de eisen van een (potentiële) gebruiker of klant.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11075

Dekkingsgraad

Onder de dekkingsgraad van een pensioenfonds verstaan wij de verhouding tussen de contante waarde van de op dat moment geldende pensioenaanspraken en het aanwezige vermogen.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_d.asp

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien wat de financiële positie is van het pensioenfonds. Het is de mate waarin een pensioenfonds in staat is om haar verplichtingen te kunnen doen. De dekkingsgraad wordt berekend door de actuele waarde van beleggingen te delen door de contante waarde van de pensioenverplichtingen.
Gevonden op https://pensioenkijker.nl/home/begrippen/begrippen-a-e
Geen exacte overeenkomst gevonden.