Zoek op

dekzand

Windafzetting uit de laatste ijstijd . Een groot deel van ons land werd bedekt met dekzand; de wind had vrij spel omdat er vrijwel geen begroeiing was in die periode.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/demografie-en-geografie-nl/dekzand

DEKZAND

1) Opgestoven zand 2) Windsediment
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DEKZAND/1

dekzand

Pleistocene eolische (windgetransporteerde) zanden die in grote delen van (Noord)oost- en Zuid-Nederland een deklaag1 vormen. Het gaat om goed gesorteerde zanden met een mediane korrelgrootte van 150-210 µm. Zie ook stuifzand (bergzand, driftzand), löss en zandlöss.
Gevonden op http://aggregates-catalogue.nl/woordenboek/

Dekzand

Dekzand is een sediment dat onder periglaciale omstandigheden door de wind wordt afgezet. Dekzand kan zich vormen als er nauwelijks vegetatie aanwezig is, vanwege extreme kou. In deze omstandigheden heeft de wind vrij spel en kan zand dat aan het oppervlak ligt getransporteerd en opnieuw afgezet worden. Dekzand dankt zijn naam aan het feit dat het...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dekzand

dekzand

Eolische zandafzetting uit de Weichseltijd, die vrijwel geheel Nederland heeft bedekt.
Gevonden op http://static.digischool.nl/ak/2efase/begrippen/b_landsch.htm

dekzand

Een eolische zandafzetting uit de Weichselienstijd, die vrijwel heel Nederland heeft bedekt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

dekzand

Eolische zandafzetting uit de Weichseltijd, die vrijwel geheel Nederland heeft bedekt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

dekzand

[Aardrijkskunde] tamelijk grof zand dat door de wind als een deken over het land is afgezet
Gevonden op https://quizlet.com/97853591/aardrijkskunde-begrippen-h2-flash-cards/

Dekzand

Zand onder droge arctische omstandigheden verstoven uit beekdalen en onbegroeide oppervlakken. Het dekzand is in het Weichselien over grote oppervlakken verstoven en bedekt grote delen van het Drents plateau.
Onderscheiden worden ouder en jonger dekzand. Het oudere dekzand dateert van voor de Böllingtijd (een relatief warme periode met mee...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Dekzand
Geen exacte overeenkomst gevonden.