Zoek op

depolarisatie

Depolarisatie is een verandering in de membraanpotentiaal van een cel waardoor deze potentiaal minder negatief wordt. Indien de depolarisatie hoog genoeg is, kan dit in zenuwcellen en bepaalde andere celtypen leiden tot een actiepotentiaal. Het tegenovergestelde van depolarisatie is hyperpolarisatie.
Gevonden op http://nl.wikibooks.org/wiki/Verklarende_woordenlijst_biologie_voor_het_sec

Depolarisatie

[biologie] - Met depolarisatie bedoelt men in de biologie een verandering in de membraanpotentiaal van een cel waardoor deze potentiaal meer positief dan wel minder negatief wordt. Indien de depolarisatie hoog genoeg is, kan dit in zenuwcellen en bepaalde andere celtypen leiden tot een actiepotentiaal. Het tegenovergestelde...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Depolarisatie_(biologie)

depolarisatie

• [medisch] vermindering van de elektrische lading in een zenuwcel. • [natuurkunde] het verdwijnen van een ladingsscheiding. • [natuurkunde] het verdwijnen van een polarisatie door een proces van strooiing dat de richting van een vector willekeurig maakt. • [politiek] het (doen) verdwijnen van een politiek spanningsveld.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/depolarisatie

depolarisatie

wegvallen van een (elektrische) potentiaal
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/d.html

depolarisatie

vermindering van de elektrische lading in een zenuwcel
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Depolarisatie

Door de opvang van een prikkel door een naakt zenuwuiteinde gaat de doorlaatbaarheid van de membraan voor ionen lichtjes wijzigen. Het Na-kanaal wordt lichtjes geopend zodat positieve Na-ionen naar binnen kunnen diffunderen. Hierdoor wordt de membraan aan de binnenzijde minder negatief. De potentiaal neemt dus af, of anders gezegd, de membraan depo...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/nol.php

Depolarisatie

Engels:Depolarization vermindering van de elektrische lading in een zenuwcel
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/d
Geen exacte overeenkomst gevonden.