Zoek op

dividend

vennootschapsrecht: winst van een NV of BV die onder bepaalde voorwaarden aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=dividend

dividend

vennootschapsrecht: winst van een NV of BV die onder bepaalde voorwaarden aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd. Indien ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/dividend

dividend

het dividend zelfst.naamw.Uitspraak:   [diviˈdɛnt] Verbuigingen:   dividend|en (meerv.) geld dat een aandeelhouder regelmatig krijgt © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'dividend' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalu...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dividend

Dividend

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), zuiver overschot, niet bepaalde winst (op aandeelen).
*...VIDEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik divideerde, heb gedivideerd), (rek.) deelen; verdeelen.
*...VISIE, v. (...ën), (rek.) deeling; leger-afdeeling; vloot-afdeeling, eskader. -GENERAAL, m. (-s).
*...VINATIE, v. ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0007.htm

Dividend

Uitbetaling van een gedeelte van de winst van een onderneming aan haar aandeelhouders. ( > Beleggen > effecten > aandelen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/dividend.htm

Dividend

De winst op aandelen die aan de aandeelhouders in de beleggingsfondsen wordt uitgekeerd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10154

dividend

Deel van de winst van een bedrijf dat aan aandeelhouder wordt uitgekeerd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10156

Dividend

Een dividend is een contante winstuitkering die door een fonds of bedrijf gedaan worden aan de aandeelhouders.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Dividend

Het deel van de winst dat aan de aandeelhouders van een onderneming wordt uitgekeerd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Dividend

Het dividend is het gedeelte van de winst van de onderneming of beleggingsvennootschap dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Dividend

Aandeelhouders zijn mede-eigenaar van de onderneming en dus hebben ze recht op een deel van de winst. Dividend is dan een uitkering op een aandeel, ten laste van de winst, aan de aandeelhouder.
De uitkering kan geschieden in:
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Dividend

Deel van de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders; het wordt toegevoegd aan het eigen vermogen en moet zorgen voor de groei van de onderneming.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10351

Dividend

Deel van de te verdelen winst dat in vennootschappen aan de aandeelhouders wordt toegekend.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10365

Dividend

Deel van de winst dat door de onderneming aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Dividend

Opbrengst van een aandeel - bedrag dat overeenstemt met het deel van de winst dat door een bedrijf wordt gestort aan de aandeelhouders, in verhouding tot het kapitaal vertegenwoordigd door het aandeel (zie `interest`).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10376

Dividend

Wanneer een bedrijf jaarlijkse winsten maakt, deelt het dikwijls een deel daarvan uit aan de aandeelhouders, t.t.z. aan de bezitters van aandelen van het bedrijf. Het bedrijf doet dit om zijn aandeelhouders getrouw te maken. Dezen hebben hun geld belegd door aandelen van het bedrijf te kopen, en zij ontvangen dusdanig op een bepaalde wijze een huur...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10397

Dividend

Deel van de winst dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Dividend

Winstuitkering aan aandeelhouders in de vorm van aandelen of als het keuzedividend, waarbij de aandeelhouder kan kiezen tussen een uitkering in contanten of in aandelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Dividend

Periodieke uitkering van winst aan de aandeelhouders van een onderneming.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Dividend

Winstuitkering aan aandeelhouders. Dat kan jaarlijks, maar ook tussentijds (interim-dividend). Een uitkering in de vorm van aandelen heet stockdividend. Ook is er nog het keuzedividend, waarbij de aandeelhouder kan kiezen tussen een uitkering in contanten of in aandelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Dividend

Winstaandeel van een onderneming voor aandeelhouders. Deze uitkering kan in de vorm van een stockdividend: aandeelhouders krijgen meer aandelen in de onderneming. Of in de vorm van een contant dividend: aandeelhouders krijgen de winst in geldelijke vorm uitgekeerd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Dividend

winstaandeel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Dividend

Winst, uitgekeerd aan de aandeelhouder, is dividend.
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

dividend

is een deel van de winst dat aan de aandeelhouders van een vennootschap (NV of BV) wordt uitgekeerd.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.