Zoek op

Duingebieden

Duinen beginnen waar het strand ophoudt. Een duingebied kan één of meer duinrijen breed zijn. Het zijn vastgelegde zandheuvels, met daartussen delen die weggestoven zijn, de duinvalleien. Een groot deel van de kust van de zuid-oostelijke Noordzee bestaat uit duingebieden. Ze zijn een natuurlijke vorm van kustverdediging, die kan worden bedreigd ...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000056.ht

Duingebieden

Duingebieden Duinen beginnen waar het strand ophoudt. Een duingebied kan één of meer duinrijen breed zijn. Het zijn zandheuvels, de duinene zelf, met daartussen delen die weggestoven zijn, de duinvalleien. Een groot deel van de kust van de zuidoostelijke Noordzee bestaat uit duingebieden. Ze zijn een natuurlijke vorm van kustverdediging, die kan ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10517
Geen exacte overeenkomst gevonden.