Zoek op

ree

de ree zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [re] Verbuigingen:   ree|ën (meerv.) klein hert Voorbeeld:   `Op deze weg worden veel reeën doodgereden.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'ree' komt voor in de Woordenlijst Nederlands...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ree

REE

1) Ankerplaats 2) Buitenhaven 3) Dier 4) Elegant dier 5) Evenhoevig dier 6) Evenhoevige 7) Gereed 8) Geweidragend dier 9) Greppel 10) Groot wild 11) Herkauwer 12) Hert 13) Hertachtig dier 14) Hertensoort 15) Hertje 16) Hoefdier 17) Jong dier 18) Kaai 19) Klaar 20) Klein hert 21) Kleine soort hert 22) Laad of losplaats 23) Ligplaats voor schepen 24)...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REE/1

ree

klein hert met een sierlijke, slanke bouw, dat vooral in Europa leeft
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/ree

Ree

[dier] - De (of in jachttaal het) ree (Capreolus capreolus) is een klein, algemeen soort hert dat voornamelijk in Europa voorkomt. In Azië leeft de verwante Siberische ree (Capreolus pygargus). == Beschrijving == De ree heeft een zandgele tot roodbruine zomervacht, `s winters is deze meer grijsbruin tot zwart van kleur. Vo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ree_(dier)

ree

• [dierkunde] "Capreolus capreolus", sierlijk slank hert, komt bijna in heel Europa voor.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/ree

Ree

zie ra.
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Ree

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), viervoetig dier, wijfje van den reebok.
~BOK, m. (-ken), viervoetig dier.
~GEIT, v. (-en), ree.
~KALF, o. (...ven), jong van den reebok.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

Reê

Uit `De lagere vaktalen: De taal der hopkweekers` 1914 zie ne keer, hoe dat d' hop 'n reê (rit) krijgt. Men zegt dit als het hard waait.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

ree

herkauwer, wijfjeshert
Jaar van herkomst: 1100 (Willeram )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

ree

term, die in de binnenvaart waarschijnlijk niet gebruikt werd. Volgens sommige bronnen (o.a. Nicolaas Witsen) in de zeevaart wel. De term is voornamelijk onder de zeilende watersporters in gebruik, waar het ene deel het commando roept voordat men overstag gaat, terwijl de andere helft het roept op het moment van overstag gaan. De term is (o.a. volg...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=r

Ree

Ree Ameland en Terschelling zijn de enige Nederlandse waddeneilanden waar reeënpopulaties zijn. Soms steken er reeën over naar Rottumerplaat (het zijn goede zwemmers), maar daar kunnen zij niet overleven. Verder komen reeën vrij algemeen voor in de Hollandse en Zeeuwse duingebieden. Ze zijn ook op Sylt en Föhr te vinden. Het voedsel van reeën ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10517

ree

bakkebaard (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ree4

ree

sierlijk, slank hert, waarvan het mannetje een klein gewei heeft vb: aan de rand van het bos zagen we een ree
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=ree

Ree

Ameland en Terschelling zijn de enige Nederlandse waddeneilanden waar reeënpopulaties zijn. Soms steken er reeën over naar Rottumerplaat (het zijn goede zwemmers), maar daar kunnen zij niet overleven. Verder komen reeën vrij algemeen voor in de Hollandse en Zeeuwse duingebieden. Ze zijn ook op Sylt en Föhr te vinden. Het voedsel van reeën...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000572.ht
Geen exacte overeenkomst gevonden.