Zoek op

Elenchus

Een logische weerlegging; een syllogistische weerlegging Afgeleid van het Griekse elencho (weerleggen) Socrates was degene die door middel van korte vragen en antwoorden een waarheid probeerde te omlijnen In de Latijnse filosofie werd de frase Ignoratio elenchi! (het argument negeren) gebruikt wanneer de opponent inging op irrelevanties
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_e.htm

Elenchus

Let op: Spelling van 1858 in het algemeen elke sluitrede of syllogismus, bijzonder echter zulk eene, die slechts in schijn eene geldige sluitrede en klaarblijkelijk valsch is; ook inhoud of register (eens boeks); eindelijk, wederlegging, teregtwijzing
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.