Zoek op

executie

burgerlijk procesrecht: uitvoering van een gerechtelijk vonnis of arrest door het verhaal dat de deurwaarder neemt op de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=executie

executie

gerechtelijk recht: het effectief uitvoeren van een uitspraak die in een uitvoerbare titel (bijv. een vonnis), door een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=executie

executie

burgerlijk procesrecht: uitvoering van een gerechtelijk vonnis of arrest door het verhaal dat de deurwaarder neemt op goederen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/executie

executie

de executie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɛksəˈky(t)si] Verbuigingen:   executie|s (meerv.) 1) keer dat iemand als straf wordt gedood Voorbeeld:   `een executiepeloton`Synoniem:   terechtstelling uitstel van executie  (uitstel v...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/executie

EXECUTIE

1) Halsrecht 2) Liquidatie 3) Moord 4) Onteigening 5) Openbare terechtstelling 6) Strafuitvoering 7) Strafvoltrekking 8) Tenuitvoerlegging 9) Terechtstelling 10) Uitvoer 11) Uitvoeren 12) Uitvoering 13) Uitvoering van een vonnis 14) Volbrengen 15) Voltrekking 16) Voltrekking van een vonnis 17) Vonnisuitvoering
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EXECUTIE/1

Executie

Executie betekent letterlijk uitvoering, meestal van een gerechtelijk vonnis. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Executie

Executie

[recht] - Executie is een begrip waarmee het uitvoeren van een vonnis of een bepaald recht wordt aangeduid. Dit komt vaak neer op een gedwongen verkoop van het goed waarop het recht betrekking heeft, gevolgd door verhaal uit de opbrengst. == Normale executie == Altijd is voor executie een executoriale titel nodig. Dit is me...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Executie_(recht)

Executie

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Executie``] De voltrekking van eene militaire straf, met name van de doodstraf; men noemt in dien zin ook de manschappen, die tot het doodschieten van eenen ter dood veroordeelden gekommandeerd worden executie detachement
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0006.htm

executie

terechtstelling, uitvoering van doodvonnis - Jaar van herkomst: 1992 (GVD )
uitvoering - Jaar van herkomst: 1299 (CG I Brugge )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

executie

uitvoering (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/executie

Executie

degene die is belast met praktische, uitvoerende werkzaamheden die de afwikkeling van een nalatenschap met zich meebrengt
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/E

executie

het dood maken als straf vb: de executie van de veroordeelde vindt maandag plaats
verkoop bij executie [inbeslagname van spullen van iemand die in de schulden zit]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=executie

Executie

Het ten uitvoer leggen van een straf of maatregel. Zie ook tenuitvoerlegging
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10201

Executie

Onder executie verstaan we het uitvoeren van een vonnis.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Executie

Gedwongen openbare verkoop van het onroerend goed.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10267

executie

meestal gerechtelijke verkoop van iemands boedel wegens schuld; bij parate executie kan dit plaatsvinden zonder dat daarvoor een executoriale titel (vonnis of notariële akte) vereist wordt, de verkoop kan dus onmiddellijk plaatsvinden.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10439

Executie

Ten uitvoerleggen van een vonnis;Gedwongen onderhandse of openbare verkoop van een onroerende zaak door de geldverstrekker, meestal bij het niet nakomen van de betalingsverplichting (ook wel: executoriale verkoop).
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10474

executie

doodstraf
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Executie

1. Terechtstelling, tenuitvoerlegging van een doodvonnis. 2. Tenuitvoerlegging van vonnissen en akten in burgerlijke zaken. 3. Tenuitvoerlegging van strafvonnissen op last van het openbaar ministerie.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10871
Geen exacte overeenkomst gevonden.