Zoek op

tenuitvoerlegging

gerechtelijk recht: het effectief uitvoeren van een uitspraak die in een uitvoerbare titel (bijv. een vonnis), door een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=tenuitvoerlegging

tenuitvoerlegging

burgerlijk procesrecht: het in daden omzetten van een vonnis. Bijv. door het bij vonnis toegewezen bedrag te innen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/tenuitvoerlegging

tenuitvoerlegging

de tenuitvoerlegging zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [tɛn'œytfurlɛxɪŋ] Verbuigingen:   tenuitvoerlegging|en (meerv.) keer dat je (een besluit) in praktijk brengt Voorbeelden:   `de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen`, `de tenuitvoerlegging ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/tenuitvoerlegging

TENUITVOERLEGGING

1) Executie 2) Realistisch 3) Uitvoeren 4) Uitvoering 5) Verwerkelijking 6) Volbrengen 7) Voltrekking
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TENUITVOERLEGGING/1

Tenuitvoerlegging

Wanneer het OM de door de rechter opgelegde straf ten uitvoer legt, moet de veroordeelde zijn boete betalen, naar de gevangenis vertrekken of aan zijn taakstraf beginnen. Zie ook executie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10201

Tenuitvoerlegging

(s). De tenuitvoerlegging (executie) van rechterlijke beslissingen geschiedt op last van het openbaar ministerie bij het gerecht dat de beslissing heeft gegeven. Een beslissing mag in principe niet ten uitvoer worden gelegd zolang daartegen nog enig gewoon rechtsmiddel openstaat. Wanneer dit middel is aangewend moet met de tenuitvoerlegging worden ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Tenuitvoerlegging

1. Uitvoering van een arrest of vonnis desnoods met behulp van een deurwaarder 2. In het strafprocesrecht: de omzetting van een voorwaardelijke straf in een onvoorwaardelijke straf.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Tenuitvoerlegging

1. Uitvoering van een arrest of vonnis desnoods met behulp van een deurwaarder 2. In het
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.