Zoek op

familia

alle personen die in een huis woonden, ook het dienstpersoneel, later voor alleen de gezinsleden
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Familia

[Karolingen] - In de Karolingische tijd werd met familia bedoeld: de bevolking die aan een landgoed verbonden was. De agrarische nederzetting was de sociale basiseenheid in de Karolingische tijd. Het bestond uit het eigenlijke dorp (Latijn villa), waarvan de grenzen veelal samenvielen met deze van de parochie. De landbouwgr...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Familia_(Karolingen)

Familia

[Rome] - De familia (cf. Gr. oι̉κoς) was de kern van de pre-urbane Romeinse samenleving. Een familia stond onder leiding van de pater familias die naar Romeins recht zijn patria potestas ("vaderlijk gezag") kon doen gelden voor de mater familias (zijn echtgenote), filii familias (zijn zonen), filiae familia (zijn dochte...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Familia_(Rome)
Geen exacte overeenkomst gevonden.