Zoek op

functie

Geeft de afhankelijkheid tussen twee grootheden weer in de vorm van een vergelijking . Bijvoorbeeld: De wegenbelasting b op een auto is een functie van het gewicht g van die auto: b=f(g). In de wiskunde kent men zeer vele functies met bijzondere eigenschappen en daarbij behorende toepassing. Zie bijvoorbeeld goniometrie , hoek en exponentiële func...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wiskunde/functie

Functie

De betekenis die woorden kunnen krijgen door hun groepering in de zin
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_f.htm

functie

•taak •positie binnen een bedrijf of organisatie. • [wiskunde] afhankelijkheid tussen een element en een veranderlijke. • [informatica] onderdeel van de broncode van een computerprogramma.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/functie

functie

Een coherent geheel van verantwoordelijkheden en bevoegdheden dat toegekend is aan een persoon.
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

Functie

(Let op: oude spelling) verrichting, betrekking, werkzaamheid, taak. Men zegt, dat iemands karakter de primaire functie vertoont, als hij slechts m o m e n t e e l, en de secondaire functie, als hij b ij v o o r t d u r i n g op een aandoening reageert.
Gevonden op http://www.dbnl.org/arch/veen090occu01_01/pag/veen090occu01_01.txt

Functie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), ambtsverrichting; ambtsplicht; in - treden, eene betrekking aanvaarden; nog in - (dienst) zijn.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0009.htm

functie

ambt
Jaar van herkomst: 1652 (WNT aanzienlijk )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Functie

Let op: Spelling van 1858 functio, Lat., de ambtsverrigting, bediening, post, het ambt. Functionnaire, zie fonctionnaire. Functionneren, een ambt waarnemen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

functie

Taak die vervult wordt door het natuurlijk milieu t.b.v. de samenleving.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

functie

werking, taak. synoniem: functio
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Functie

taak die door het milieu vervuld wordt voor de samenleving. Van de onderwijs minister moet je de volgende 4 kennen ( en in oude eindexamens over de Nederlandse landschappen zijn ze vaak gevraagd): draag*-productie*-, informatie*- en regulatiefunctie*.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10213

functie

Achtervoegsel dat aangeeft dat dit deel van het molecuul reacties kan ondergaan. Alkanen zijn weinig reactief, maar een alkaan met een aldehyde functie kan relatief eenvoudig oxidatie ondergaan. Zie functionele groepen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10518

functie

Het doel dat iets heeft binnen een geheel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

functie

taak
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

functie

Def.: de bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. Toelichting: Functie oppervlaktewater. Bij BPN wordt onderscheid gemaakt in 17 functies (bijv. waterkeren,hoofdtransportas), WB kent één functie (bereikbaarheid).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Functie

Een functie voegt aan elk origineel het bijbehorende beeld toe. Een functie legt uit waar het orgineel voor dient.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11172

Functie

Een functie is de taak die iemand uitoefent of de werking van iets. Het gaat hierbij dus zowel om de functie van personen als van gebruiksvoorwerpen. Een functie van een persoon houdt verband met het beroep dat die persoon uitoefent. De mate van verantwoordelijkheid geeft daarbij aan of iemand over een lage of hoge functie beschikt. Zo bekleed een ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Functie

Functie

Omschrijving van de rol of rollen die iemand moet uitoefenen binnen zijn aanstelling. Voor een functie kan een advertentietekst geschreven worden waarin de takenpakketten (dus rollen) van een persoon beschreven is. Voor een organisatie is een matrix op te stellen met op de ene as de rollen die vervuld moeten worden en op de andere as de functies d....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Functie

Engels:Function taak
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/f

functie

werk dat je moet doen vb: welke functie heeft zij in dat bedrijf?
waarvoor het dient vb: wat is de functie van deze knop? Synoniem: rol
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=functie

Functie

De werking, meestal met de betekenis van de mogelijkheid tot goed gebruik
Gevonden op http://www.musculoskeletalmedicine.nl/index.php?option=com_content&view=art

Functie

Een onderdeel van een programma dat losstaat van de rest van het programma. Een functie kan worden opgeroepen vanuit het programma. Functies vervullen meestal een specifieke taak. Je kunt ze zien als hele kleine programma's of scripts Zie ook: programma, script
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Functie

De bijdrage die van een medewerker wordt verwacht voor het behalen van de ondernemingsresultaten.
Gevonden op http://www.van-osch.com/bwlrgw.htm

functie

[Nederlands] taak
Gevonden op https://quizlet.com/24293538/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.