Zoek op

garantievermogen

groei en conjunctuur, markten en prijzen: eigen vermogen plus vermogensbestanddelen, met inbegrip van externe garanties, ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=garantievermogen

garantievermogen

ondernemingsrecht: eigen vermogen plus vermogensbestanddelen, met inbegrip van externe garanties, die garant staan voor ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=garantievermogen

garantievermogen

ondernemingsrecht: eigen vermogen plus vermogensbestanddelen, met inbegrip van externe garanties, die garant staan voor afspraken ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/garantievermogen

Garantievermogen

Het garantievermogen van een onderneming is het eigen vermogen (aandelenkapitaal plus reserves) en achtergesteld vreemd vermogen (achtergestelde leningen en (bij banken) achtergestelde deposito`s). Het garantievermogen dient tot zekerheid dat de gewone schuldeisers bij een faillissement betaald krijgen. Hierbij ontstaat de paradox dat een onderne....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Garantievermogen

Garantievermogen

Is het vermogen van een onderneming of bank om verliezen op bezittingen op te kunnen vangen. Als uitgangspunt wordt het eigen vermogen van de onderneming of bank genomen. Hierop kunnen correcties plaatsvinden om te komen tot het garantievermogen. Hierbij valt te denken aan het aftrekken van betaalde goodwill en het optellen van achtergestelde lenin...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11080

Garantievermogen

Totaal van eigen vermogen, aandeel minderheidsbelangen en achtergestelde leningen. Het garantievermogen van een onderneming is het eigen vermogen en achtergesteld vreemd vermogen en achtergestelde deposito†™s.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/garantievermogen

Garantievermogen

Vermogen dat garant staat voor de voldoening van de verplichtingen aan de reguliere schuldeisers. Het garantievermogen is opgebouwd uit het aandelenvermogen, de reserves en de achtergestelde leningen. De voorziening vallen er niet onder, want die worden gerekend tot het vreemde vermogen.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Garantievermogen

Vermogen dat garant staat voor de voldoening van de verplichtingen aan de reguliere schuldeisers. Het garantievermogen is opgebouwd uit het aandelenvermogen, de reserves en de achtergestelde leningen. De voorziening vallen er niet onder, want die worden gerekend tot het vreemde vermogen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.