Zoek op

gemiddelde

Het gemiddelde van een stel getallen krijgt men door die getallen bij elkaar op te tellen en de som te delen door het aantal opgetelde getallen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wiskunde/gemiddelde

gemiddelde

het gemiddelde zelfst.naamw.Uitspraak:   [xəˈmɪdəldə] Verbuigingen:   gemiddelde|n, gemiddelde|s (meerv.) getal dat je krijgt als je de totale waarde deelt door het aantal opgetelde getallen Voorbeeld:   `Op de 5 werkdagen van deze week is in totaal 100...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gemiddelde

GEMIDDELDE

1) Doorsnee 2) Middelmaat 3) Moyenne 4) Wiskundige term
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GEMIDDELDE/1

Gemiddelde

Gelukkig kunnen we vaak veronderstellen dat de onderliggende verdeling normaal is. Dan speelt naast de verwachtingswaarde alleen de standaardafwijking een rol, waarvan we de waarde ook uit de steekproef kunnen schatten. == Soorten gemiddelde == ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemiddelde

gemiddelde

• [wiskunde] de som van twee of meer getallen die dan door het aantal getallen wordt gedeeld.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/gemiddelde

Gemiddelde

Alle getallen bij elkaar op tellen, en delen door het aantal getallen wat je hebt: vb: 1 4 5 7 7; dat zijn 5 getallen. 1+4+5+7+7= 24. Je deelt dan 24 door 5 = 4.8
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11172

Gemiddelde

Het rekenkundige gemiddelde van een reeks getallen wordt berekend door de getallen bij elkaar op te tellen en vervolgens het totaal te delen door het aantal getallen in de reeks. Bij een ongewogen gemiddelde wordt aan alle getallen eenzelfde gewicht toegekend. Wanneer er sprake is van een gewogen gemiddelde worden verschillende gewichten toegekend ...
Gevonden op http://www.multiscope.nl/kennis/begrippen.html

Gemiddelde

Synoniem: rekenkundig gemiddelde, mean (Eng) , arithmetic mean (Eng) , average (Eng)
Het gemiddelde, m, is de som van alle uitkomsten, x, gedeeld door het totale aantal, n.


Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm


Gemiddelde

[Literatuur] Het gemiddelde is een centrummaat, waarbij de som van alle waarden gedeeld wordt door het aantal waarden.
Gevonden op https://quizlet.com/68652857/cm3-fontys-toegepaste-psychologie-begrippen-ba
Geen exacte overeenkomst gevonden.