Zoek op

GRASLAND

1) Meent 2) Meers 3) Wei 4) Weide 5) Weideland 6) Weideveld 7) Weiland
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GRASLAND/1

Grasland

Graslanden zijn gronden van enige omvang met vegetaties die gedomineerd worden door grassen. De meeste graslanden zijn cultuurgraslanden die in gebruik zijn voor de veeteelt, bijvoorbeeld als weiland of als hooiland. Grote natuurlijke graslanden zijn de steppen en de savannen. Het vrij droge klimaat en (op de savannen) het begrazen door grote zoog...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Grasland

Grasland

Belangrijkste kenmerken
De vegetatie wordt overheerst door grassen (Gramineae) of grasachtige soorten zoals zegges en russen (Cyperaceae en Juncaceae). De meeste graslanden kennen weinig hoogteverschillen (reliëf) en komen over de hele wereld in uiterlijk min of meer met elkaar overeen.
Positie
Graslanden beslaan ongeveer 4 tot 8% van...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i002341.html

grasland

Algemene term voor natuurlijke gebieden met lage, aaneengesloten vegetatie, hoofdzakelijk grassen, zonder houtige gewassen of waterplanten.
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=definiti
Geen exacte overeenkomst gevonden.