Zoek op

grondrechten

mensenrechten: rechten van individuele burgers tegenover de staat. Deze zijn in democratische landen in het algemeen opgenomen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/grondrechten

grondrechten

Rechten die ieder zonder aanzien des persoons heeft. Het zijn zogeheten ‘onvervreemdbare’ rechten van individuen in relatie tot de overheid en tussen individuele burgers onderling. Voor onze samenleving worden ze beschreven in de Nederlandse Grondwet met als kernachtig eerste artikel: ‘Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke ge...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/grondrechten

Grondrechten

rechten die beogen mensen de gelegenheid te geven zich zo goed mogelijk te ontplooien
Gevonden op http://educatie-en-school.infonu.nl/samenvattingen/1736-begrippen-recht-voo

Grondrechten

Grondrechten, ook wel fundamentele rechten of mensenrechten, zijn rechten van individuele burgers tegenover de staat en indirect (door een belangenoverweging) tussen burgers. Grondrechten zijn onder meer opgenomen in: ==Classificatie van grondrechten== ===Klassieke grondrechten=== Klassieke grondrechten verschillen van de sociale grondrechten. De ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondrechten

grondrechten

rechten die voor iedereen en altijd gelden
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Grondrechten

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Basisrechten die burgers niet afgenomen mogen worden, waaronder: vrijheid van meningsuiting en gelijkheid voor de wet.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm

grondrechten

De Nederlandse grondwet - De eerste 10 grondrechten
Art.1 - Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Art.2.1 De wet regelt wie Nederlander is.
2.2 De wet regelt de ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

grondrechten

In een democratie heeft de bevolking grondrechten zoals recht op gelijke behandeling, recht op onderwijs en recht op huisvesting.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Grondrechten

[Geschiedenis] Belangrijkste rechten van burgers die in een grondwet zijn vastgelegd
Gevonden op https://quizlet.com/110519638/geschiedenis-flash-cards/

grondrechten

[Politiek] Basisrechten voor alle burgers die zijn vastgelegd in een grondwet, ook klassieke grondrechten of mensenrechten genoemd
Gevonden op https://quizlet.com/37913773/politieke-besluitvorming-flash-cards/

grondrechten

aan de Grondwet ontleende basisrechten van de burgers jegens de staat Gebruikt voor: fundamentele rechten persoonlijkheidsrechten Meer specifiek: klassieke grondrechten sociale grondrechten Minder specifiek: staatsrecht Zie ook: mensenrechten
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/8629
Geen exacte overeenkomst gevonden.