Zoek op

heuristiek

rechtsfilosofie: fase die het rechterlijk gemotiveerde oordeel vooraf gaat en waarin de rechter zoekt naar een voor partijen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=heuristiek

heuristiek

rechtsfilosofie: fase die het rechterlijk gemotiveerde oordeel vooraf gaat en waarin de rechter zoekt naar een voor partijen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/heuristiek

heuristiek

de heuristiek zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [hœyrɪs'tik] Verbuigingen:   heuristiek|en (meerv.) wetenschappelijke strategie om problemen systematisch op te lossen en dingen methodisch te ontdekken Voorbeeld:   `Door heuristiek neig je ertoe om recente in...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/heuristiek

HEURISTIEK

1) Uitvindingsleer 2) Wetenschap om methodisch iets te vinden
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HEURISTIEK/1

Heuristiek

De kunst om door logisch redeneren stap voor stap tot een bepaalde waarheid te komen
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_h.htm

Heuristiek

Heuristiek (Grieks heuriskein = vinden, vergelijk heurèka = ik heb het gevonden) is de wetenschap, de leer of de kunst van het vinden. Zij legt zich erop toe om methodisch en systematisch op uitvindingen en ontdekkingen te komen. De uitdrukking "om ... op ... te komen" (Latijn invenire, invenio) past in dit woordveld. Het gezegde "zoekt en gij......
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Heuristiek

heuristiek

De leer van het vinden (Gr. heuriskein = vinden) of de manier om via een methodische weg tot kennis te geraken. Binnen de literatuurwetenschap verstaat men onder heuristiek vooral het verzamelen van materiaal en het registreren daarvan op een zodanige wijze dat men met behulp van dat materiaal tot oplossing van bepaalde probleemstellingen kan komen...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Heuristiek

Let op: Spelling van 1858 heuristica, Lat., uitvindingskunst
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Heuristiek

Leer van het methodisch zoeken, gebruikmakend van een bepaald aantal vuistregels in een acceptabele rekentijd. Het resultaat is bruikbaar in de praktijk, maar niet altijd optimaal.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10441

Heuristiek

Leer van het methodisch zoeken, gebruikmakend van een bepaald aantal vuistregels in een acceptabele rekentijd. Het resultaat is bruikbaar in de praktijk, maar niet altijd optimaal.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11075

heuristiek

leer van het vinden (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/heuristiek

Heuristiek

De wetenschap, de leer of de kunst van het vinden
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

heuristiek

[Nederlands] leer van het vinden; wetenschap die langs methodische weg tot ontdekkingen of uitvindingen leert komen
Gevonden op https://quizlet.com/18562718/nederlands-flash-cards/

Heuristiek

Vuistregel om sneller de correcte uitkomst van een berekening te vinden. Voorbeelden van heuristieken zijn: `zet eerst alle gegevens bij elkaar`, of `onderstreep de belangrijkste woorden in een tekst`, of `maak eerst eens een schatting van de uitkomst`. Polya deed de suggestie: `Bij een complexe berekening bedenk je eerst een voorbeeld met mooie ro...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp
Geen exacte overeenkomst gevonden.