Zoek op

ISIN

ISIN staat voor International Securities Identification Number. Het is een alfanumerieke code bestaande uit 12 posities die een verhandelbare financiële waarde (effecten) wereldwijd uniek identificeert. De structuur van de ISIN is vastgelegd in ISO-6166. De code bestaat uit drie (3) delen: Voorbeeld voor Telindus (ISIN: BE0003788057) - code BE000...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/ISIN

Isin

Isin was een stad in het zuiden van Mesopotamië, die tijdens de 20e eeuw v.Chr. een bloeitijd beleefde. Uit de Sumerische periode zijn geen koningen van Isin bekend, de "Dynastie van Isin" heeft dan ook betrekking op Amoritische staten in het zuiden van Mesopotamië die onafhankelijk werden na het einde van de Derde dynastie van Ur (Ur III). De.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Isin

ISIN

International Security IdentificatioN code. De internationale administratiecode toegekend aan een effect. De ISIN-code bestaat uit een landencode en een uniek nummer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

ISIN

ISIN is de afkorting van « International Securities Identification Number ». Dit is de nieuwe alphanumerische codificatie, bestaande uit 12 lettertekens (de eerste 2 letters identificeren het land waarin het aandeel werd uitgegeven), berustend op het principe van een unieke internationale code per aandeel. Op 30 juni 2003 werd deze codificatie re...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10397

ISIN

Unieke code welke een fonds defineert. Het gaat bij vrij verhandelbare fondsen om zogenaamde ISIN nummers, welke met een algoritme te controleren zijn op validiteit.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820
Geen exacte overeenkomst gevonden.