Zoek op

Kernopgave

Een kernopgave is een kritische beroepssituatie waarmee een beroepsbeoefenaar regelmatig te maken heeft, die kenmerkend is voor het beroep en waarbij van de beroepsbeoefenaar een aanpak en een oplossing wordt verwacht. Een dergelijke situatie stelt de beroepsbeoefenaar voor keuzes, problemen, dilemma`s, spanningsvelden en kansen en is daarmee compl...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10128

Kernopgave

Een kritische beroepssituatie die kenmerkend is voor een beroep en waarbij van de beroepsbeoefenaar een oplossing en een aanpak wordt gevraagd.
Voorbeeld
Een verspaner zal bij het handelen rekening moeten houden met duurzaam gebruik van materialen en het gebruik van energie. Daar waar mogelijk moet verspilling van materiaal en energie worden ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10177

Kernopgave

Een kernopgave is een kritische beroepssituatie waarmee een beroepsbeoefenaar regelmatig te maken heeft en waarbij van de beroepsbeoefenaar een aanpak en oplossing wordt verwacht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10271
Geen exacte overeenkomst gevonden.