Zoek op

SAPPEN

1) Nationale partij in Zuid Afrika 2) Vruchtendrank 3) Vruchtendranken
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SAPPEN/1

Sappen

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Sappen``] De werken, waarmede de belegeraar langzamerhand gedekt eene belegerde plaats tracht te naderen (zie Vestingoorlog) in zoo ver men daarbij de wijze van hunne daarstelling, niet hun doel of hunne ligging in het geheele stelsel der aanvalswerken, beschouwt. Alle loopgraven, parallellen, ap...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0020.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.