Zoek op

koers

de koers zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [kurs] Verbuigingen:   koers|en (meerv.) 1) richting van voertuigen, of richting waarin iets zich ontwikkelt Voorbeelden:   `De auto raakte uit de koers en botste tegen een boom.`, `De partij wil een nieuwe koe...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/koers

koers

• [scheepvaart] [luchtvaart] de richting die een vaartuig of een vliegtuig op een bepaald moment aanhoudt of wil aanhouden. •richting waarin ontwikkelingen gaan. •"(handel, beurshandel)" de ontwikkeling van de waarde van een obligatie, van een aandeel, van een optie etc. •"(geldhandel)" verhouding ten opzichte van andere valuta. •snelheid...
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/koers

Koers

De koers is een prijs van effecten op een bepaald moment. De koers komt tot stand op een beurs of markt. Effecten waar een koers voor kan worden vastgesteld zijn bijvoorbeeld: aandelen, obligaties, opties, vreemde valuta, etc.
Gevonden op http://valutawijzer.nl/woordenboek/koers/

Koers

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-en), (zeew.) loop, vaart, weg; den - zetten of houden naar; van den regten - afdwalen; (ook fig.) het pad der deugd
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

Koers

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Koers``] De rigting, waarin men een schip stuurt, in den regel bepaald door de streek van het kompas, waarop het zeilt
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0012.htm

koers

prijs van geld, waardepapieren - Jaar van herkomst: 1497 (WNT )
richting, route - Jaar van herkomst: 1463 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

koers

(vaarrichting, koers) 1> de richting, waarin het schip zich beweegt. 2> de richting waarin de scheepvaart zich gewoonlijk beweegt
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=v

Koers

De beurswaarde van een effect op een bepaald moment. Bij aandelen, opties, warrants en dergelijke wordt de koers uitgedrukt in geld, dus in euro`s of dollars. ( > beleggen > analyse > technisch > algemeen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/koers.htm

Koers

De koers of intrinsieke waarde (NAV in het Engels) is de waarde van de beleggingen in een fonds. Als een fonds open end is, ligt de koers of afgifteprijs normaal gesproken dichtbij de intrinsieke waarde; kosten kunnen zorgen voor een afwijking van enkele procenten. Als een fonds closed end is kan de koers echter fors afwijken van de intrinsieke waa...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Koers

Op de effectenbeurs worden aandelen, obligaties e.d. verhandeld. De prijs per stuk van deze aan- en verkopen noemt men de koers.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Koers

Prijs van een aandeel of obligatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Koers

Prijs van een aandeel of obligatie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Koers

Beurswaarde van een effect, uitgedrukt in procenten van de nominale waarde bij obligaties, of in geld bij aandelen .
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Koers

(1) De voorwaartse richting van het langsscheepse symmetrievlak van een vaartuig. (2) Zie Vaart.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

Koers

de verkeerswaarde van een effect, bij voorbeeld de marktrente ten opzichte van de opbrengstvergoeding, of de beurswaarde ten opzichte van de nominale waarde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

koers

Def.: de voorwaartse richting van het langsscheepse symmetrievlak van een vaartuig.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Koers

Rate. Marktprijs van een valuta, zoals op een bepaald moment genoteerd aan de beurs. Ook wel wisselkoers (rate of exchange). Zie ook biedkoers en laatkoers
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

koers

snelheidswedstrijd, met name harddraverij of wielerwedstrijd, de koers is beslist (of afgelopen), het is duidelijk wie de winnaar wordt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10987

Koers

Waarde van een effect op de beurs
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11024

koers

richting, route; marktwaarde (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/koers

Koers

Prijs van een effect, uitgedrukt in geld of procenten van de nominale waarde. De eerste koers van de dag heet openingskoers; de laatste heet slotkoers.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/koers

Koers

De beurskoers van een aandeel {Financiering}. De richting waarin het beleid van een onderneming gaat {Organisatie en Management}.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

koers

de kant waar het heen gaat vb: wat is de koers van dit schip?
uit de koers raken [uit de goede richting raken]
de koers kwijt zijn [niet langer de goede kant op gaan]
een andere koers gaan varen [het op een heel andere manier proberen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=koers

Koers

1) De beurskoers van een aandeel {Financiering}.
2) De richting waarin het beleid van een onderneming gaat {Organisatie en Management}.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.