Zoek op

Kostensoorten

De kosten gespecificeerd naar soort productiefactor.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10179

Kostensoorten

Uitsplitsing van de kosten naar hun ontstaansbron tijdens het bedrijfsproces: grondstoffen, arbeid, afschrijving op vaste activa, gebruik van grond, diensten van derden, belastingen die de kostprijs verhogen en geleend geld. De categorie geleend geld (in casu: interestkosten) neemt een bijzondere plaats in, omdat zij herverdeeld kan worden over de....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Kostensoorten

(1) Groepen kosten die voortvloeien uit de aanwending van bepaalde categorien productiemiddelen. We kunnen de volgende indeling maken: 1) de kosten van de grond;
2) de kosten van grond- en hulpstoffen;
3) de kosten van de menselijke arbeid;
4) de kosten van diensten van derden en belastingen;
5) de kosten van duurzame productiemiddelen;...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Kostensoorten

(2) Uitsplitsing van de kosten naar hun ontstaansbron tijdens het bedrijfsproces: grondstoffen, arbeid, afschrijving op vaste activa, gebruik van grond, diensten van derden, belastingen die de kostprijs verhogen en geleend geld. De categorie geleend geld (in casu: interestkosten) neemt een bijzondere plaats in, omdat zij herverdeeld kan worden over...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.