Zoek op

kruissubsidie

post- en telecommunicatierecht: van kruissubsidie is sprake als tekorten op de ene dienst worden gedekt door overschotten ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/kruissubsidie

Kruissubsidie

Er is sprake van kruissubsidie wanneer een aanbieder van een goed of dienst een kunstmatig lage prijs vraagt voor een product en het hierdoor geleden verlies compenseert door inkomsten via een ander product. De aanbieder probeert zo door het goedkoop of gratis aanbieden van product A de afzet van product B te vergroten. == Voorbeelden van kruissub...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruissubsidie

Kruissubsidie

Van kruissubsidie is sprake als tekorten op de ene dienst worden gedekt door overschotten op de andere dienst. Kruissubsidie kan leiden tot oneerlijke concurrentie. Een marktpartij, namelijk die op een bepaalde deelmarkt het alleenrecht heeft of een zeer dominante positie, kan met opbrengsten uit deze deelmarkt diensten op een andere deelmarkt subsidiëren en die diensten daarmee onder de kostprijs aanbieden. Zie ook : concessiehouder. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593
Geen exacte overeenkomst gevonden.