Zoek op

kunstwerk

auteursrecht: voortbrengsel van de beeldende en/of grafische kunst. De maker krijgt bij latere verkopen van het originele ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/kunstwerk

kunstwerk

het kunstwerk zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈkʏnstwɛrk] Verbuigingen:   kunstwerk|en (meerv.) product van kunst (1) Voorbeeld:   `kunstwerken kopen` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'kunstwerk' komt voor in de Woordenlijst Neder...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kunstwerk

KUNSTWERK

1) Artwork 2) Kunstproduct 3) Kunstvoorwerp 4) Meesterstuk 5) Meesterwerk 6) Object 7) Schepping 8) Truc
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KUNSTWERK/1

Kunstwerk

[artistiek] - Een kunstwerk is een object, of een concept, of een constellatie, dat kan worden gekenmerkt als kunst. De term kunstwerk kan in hele letterlijke zin gebruikt worden voor objecten, vaak uit de beeldende kunst. Het woord kan ook in een ruimere betekenis worden toegepast op een idee, bijvoorbeeld als het gaat om ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstwerk_(artistiek)

Kunstwerk

[bouwkundig] - Een kunstwerk in bouwkundige zin is een door mensenhanden gemaakt bouwwerk, meestal, in de zin waarin het als term gebruikt wordt niet bestemd voor bewoning. Daarom ook wel civiel kunstwerk geheten. De term wordt heden ten dage voorbehouden aan onderdelen van infrastructuur. Voorbeelden zijn: In sommige lande...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstwerk_(bouwkundig)

Kunstwerk

(bouwkundig) Bouwkundige voorziening van een spoorlijn zoals bruggen, tunnels etc.
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorwegjargon#R

kunstwerk

•een werk dat om kunstzinnige redenen gemaakt is.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/kunstwerk

kunstwerk

door mensenhanden, in of tegen het vaarwater, gemaakt bouwsel, dat niet in zijn geheel uit zand en klei bestaat
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=kop

kunstwerk

Def.: civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen,waterkeringen en-of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. Toelichting: Een kunstwerk onderscheidt zich van andere civieltechnische werken en installaties, doordat het met het oog op de infrastructuur van wateren en-of waterkeringen een z...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

kunstwerk

een civieltechnisch werk of installatie rond de natte en-of droge infrastructuur dat één of meer functies vervult
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11171

kunstwerk

een civieltechnisch werk of installatie rond de natte en-of droge infrastructuur dat één of meer functies vervult
Gevonden op http://www.kennisbank-waterbouw.nl/Glossary/printNL.php?subject=NLold

kunstwerk

werk van een kunstenaar vb: het kunstwerk wordt morgen onthuld
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=kunstwerk

Kunstwerk

Een kunstwerk is een begrip in de civiele techniek, bouwkunde en de spoor-, weg- en waterbouw. In de definitie van Van Dale wordt gesproken over een bouwwerk waarvoor andere materialen dan aarde en zand gebruikt zijn. Deze definitie dekt de lading, maar is in feite enigszins te breed. Een wegvak of een deel van de spoorbaan worden op zichzelf niet ...
Gevonden op http://www.wegenwiki.nl/Kunstwerk
Geen exacte overeenkomst gevonden.