Zoek op

legitimiteit

algemene rechtsleer: vaak persoonlijke beleving van hetgeen wettelijk is of waarvoor in de maatschappij een groot draagvlak ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/legitimiteit

LEGITIMITEIT

1) Echtheid betreffende de geboorte 2) Echtheid met betrekking to de geboorte 3) Gewettigdheid 4) Rechtmatigheid 5) Wettigheid 6) Wettigheid van regering of geboorte
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LEGITIMITEIT/1

Legitimiteit

[politiek] - Legitimiteit is het recht van de heerser om te regeren. Deze heerser kan een persoon of een regeringscollege zijn. Volgens de socioloog Max Weber zijn er drie vormen van gezag. Charismatisch gezag is gebaseerd op de persoonlijke kwaliteiten van de leider, terwijl traditioneel gezag is gebaseerd op gewoontes en ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Legitimiteit_(politiek)

Legitimiteit

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Wettigheid. Wettelijke basis van een staat om macht uit te oefenen over de burgers.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm

legitimiteit

[Nederlands] wettigheid
Gevonden op https://quizlet.com/125388961/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.