Zoek op

Leverancierskrediet

Leverancierskrediet ontstaat op het moment dat de verkoper zijn goederen of diensten heeft geleverd en de koper niet direct de rekening betaalt of hoeft te betalen. De periode dat de koper nog niet heeft betaald, geniet deze van een soort krediet. Het leverancierskrediet komt voor op de balans van een bedrijf aangezien de koper de goederen, die hi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Leverancierskrediet

Leverancierskrediet

Leverancierskrediet is een vorm van kortlopend vreemd vermogen waarbij de leverancier aan de afnemer krediet verleent, door eerst de goederen te leveren en pas later het verschuldigde geld te ontvangen. Het leverancierskrediet is een voor de ondernemer makkelijke vorm om tijdelijk kapitaal te lenen. Maar het leverancierskrediet is vaak niet gratis....
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Leverancierskrediet

Krediet dat ontstaat indien bij de levering van goederen niet onmiddellijk hoeft te worden betaald. Hiertegenover staat het afnemerskrediet: de afnemer betaalt reeds voordat de te verlenen prestatie is geleverd.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.