Zoek op

wijs

een vorm van het werkwoord die aanduidt hoe de zin zich volgens de spreker verhoudt tot de werkelijkheid, die m.a.w. de modaliteit uitdrukt
 • aantonende wijs: indicatief; om een werkelijkheid uit de drukken
  Het is stil
 • aanvoegende wijs: conjunctief; om een niet-werkelijkheid uit te drukken (wens)
  ...
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10109

  Wijs

  Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] (wijzer, wijsst), verstandig, veel wetende, geleerd; voorzigtig; wie is -? wie kan zeggen dat hij verstand heeft?
  Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0026.htm

  Wijs

  Let op: Spelling (deels) uit 1864: Wijze, v. (wijzen), manier; gewoonte; aard; zangtoon, maatzang; † aar; mode; [in de taalkunde of spraakkunst] ) hoofdvorm van de vervoeging der werkwoorden; op geenerlei -, hoegenaamd niet; [spreekwoord] 's lands - 's lands eer, ieder land heeft zijne bijzondere manieren, gebruiken, men moet de gewoonten ...
  Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0026.htm

  wijs

  verstandig, wie veel weet vb: mijn oma is een wijze vrouw
  hij is niet wijzer [hij weet niet beter]
  jij moet de wijste zijn [toegeven]
  ik kan er geen wijs uit worden [begrijp er niets van]
  hij is niet goed wijs [gek]
  er geen cent wijzer van worden [er geen financieel voordeel van hebben]
  je...
  Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=wijs

  wijs

  Nederlands voor modus. Zie aantonende wijs
  Gevonden op http://www.let.uu.nl/~nltaal/za/gramma/W/wijs_.HTM

  wijs

  •van groot inzicht getuigend.
  Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/wijs

  wijs

  I de wijs zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [wɛis] Verbuigingen:   wijzen (meerv.) melodie Voorbeelden:   `een bekend wijsje`, `op de wijs van een oud volksliedje`Synoniem:   deun geen wijs kunnen houden  (vals zingen)helemaal van de wijs ...
  Gevonden op http://www.woorden.org/woord/wijs

  Wijs

  Wijs of modus is een grammaticale categorie waarmee de relatie wordt aangegeven tussen een werkwoord en de werkelijkheid. In veel talen komt wijs tot uitdrukking in de morfologie, meer bepaald de vervoeging van de werkwoorden. Hoewel wijs theoretisch gescheiden wordt van andere categorieën die bij de vervoeging een rol spelen (met name tijd en as...
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijs

  Wijs

  [taalkunde] - In deze categorie ziet u alle onderdelen staan die te maken hebben met het televisieprogramma NOX. ...
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijs_(taalkunde)

  wijs

  manier (toon de herkomst via de etymologiebank)
  Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/wijs1

  wijs

  tonen die samen een prettig geheel vormen vb: hij fluit een vrolijk wijsje
  iemand van de wijs brengen [in de war maken]
  geen wijs kunnen houden [vals zingen]
  Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=wijs

  wijs

  manier - Jaar van herkomst: 1050 (Rey )
  verstandig - Jaar van herkomst: 1201-1225 (CG II 1 Floyris )
  Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php
  Geen exacte overeenkomst gevonden.