Zoek op

licentie

auteursrecht: vaak schriftelijke toestemming om auteursrechtelijk beschermd werk te mogen openbaar maken of te verveelvoudigen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/licentie

licentie

informaticarecht: toestemming om een bepaalde software te mogen gebruiken zonder er de eigendomsrechten over te verkrijgen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/licentie

licentie

de licentie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [li'sɛn(t)si] Verbuigingen:   licentie|s (meerv.) het recht om iets te doen, vooral om iets te verkopen Voorbeelden:   `een wereldwijde licentie voor de verkoop van software`, `een licentie aanvragen`Synoniem:&nbs...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/licentie

LICENTIE

1) Bewijs van bekwaamheid 2) Brevet 3) Handelsmachtiging 4) Inwilliging 5) Lidmaatschapsbewijs 6) Losbandigheid 7) Machtiging 8) Mandaat 9) Ongebondenheid 10) Patent 11) Procuratie 12) Uitspatting 13) Vergunning 14) Verlof 15) Volmacht 16) Wettig bewijsstuk
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LICENTIE/1

Licentie

Een licentie (van het Latijnse woord licere, toegestaan zijn) is de formele of wettelijke toestemming om iets te doen. Het woord kan ook betrekking hebben op het document waarin staat dat die toestemming is gegeven. ==Soorten licenties== Een licentie heeft altijd betrekking op activiteiten die verboden zijn voor wie er geen specifieke toestemming ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Licentie

licentie

verlof
Jaar van herkomst: 1452-1494 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Licentie

Exclusieve overeenkomst tussen octrooihouder en een licentienemer. De octrooihouder verleent hierbij de licentienemer het exclusief recht tot het gebruik van een octrooi. Licentienemer betaalt de octrooihouder hiervoor royalties.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Licentie

De auteur van een auteursrechtelijk beschermd werk krijgt automatisch het recht te bepalen wie het mag openbaar maken of vermenigvuldigen. De auteur kan een exclusieve of niet-exclusieve licentie geven of een gebruiksrecht verlenen aan een derde partij om een werk openbaar te maken, te kopiëren, te bewerken, te verhuren, uit te lenen of meer in he...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10368

Licentie

Vergunning. Zie ook gebruikerslicentie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

licentie

met toestemming van de octrooihouder
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

licentie

verlof (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/licentie

Licentie

Het recht om een product of dient waar een andere rechtspersoon octrooi of eigendomsrechten op heeft, commercieel te gebruiken op basis van een financiële of materiële vergoeding. Licenties behoren tot de immateriële vaste activa.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Licentie

Exclusieve overeenkomst tussen octrooihouder en een licentienemer. De octrooihouder verleent hierbij de licentienemer het exclusief recht tot het gebruik van een octrooi. De licentienemer betaalt de octrooihouder hiervoor royalties.
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Licentie

Patent, octrooi door de overheid verleend uitsluitend recht voor het maken en verkopen van een artikel of voor het exploiteren van een uitvinding
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Licentie

Het recht om een product of dienst waar een andere rechtspersoon octrooi of eigendomsrechten op heeft, commercieel te gebruiken op basis van een financile of materile vergoeding. Licenties behoren tot de immaterile vaste activa.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.