Zoek op

licht

Elektromagnetische straling met een zodanige golflengte (en frequentie ) dat de straling voor het oog zichtbaar is. De moderne natuurkunde laat een dualiteit toe: men kan licht als een golfverschijnsel beschrijven én als een geheel van massaloze deeltjes (fotonen ). Zie ook spectrum .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

licht

I het licht zelfst.naamw.Uitspraak:   [lɪxt] Verbuigingen:   licht|en (meerv.) 1) energie van de zon of een lamp waardoor je iets kunt zien Voorbeeld:   `Een brandende kaars geeft weinig licht.`Antoniemen:   duister, duisternis, aan het li...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/licht

licht

• [natuurkunde] elektromagnetische golven die met het oog kunnen worden waargenomen (met een golflengte van 420-780nm). •een lamp of andere lichtbron.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/licht

Licht

Ook wel zichtbaar licht genoemd: elektromagnetische straling, met golflengten tussen 380 nanometer en 750 nanometer, waardoor deze waarneembaar is met het menselijke oog. Violet licht gaat bij een golflengte korter dan 380 nanometer over in UV-straling. En rood licht gaat bij een golflengte langer dan 750 nanometer over in infraroodstraling. Zicht....
Gevonden op http://www.astronova.nl/l.html

Licht

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] oorzaak waardoor het oog den indruk der omringende voorwerpen ontvangt; lichtstof, het - eener lamp, kaars enz.; zonnelicht, daglicht; [in de schilderkunst, bij schilders] ) dag; - en, schaduw, - en bruin; hemel-, zie op HEMEL; [figuurlijk] opheldering, verschaf mij - in deze zaak; tussen...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0015.htm

Licht

Uit `De lagere vaktalen: De molenaarstaal` 1914 lederen riem die over den lichtboom gaat,
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

licht

niet donker - Jaar van herkomst: 1130-1161 (Künzel )
niet zwaar - Jaar van herkomst: 1177 (Slicher )
uitstraling van zon e.d. - Jaar van herkomst: 901-1000 (WPS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Licht

Let op: Spelling van 1858 in de schilderkunst, elke verlichte partij eener schilderij
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

licht

(navigatielicht, licht, lantaarn, fanaal) 1> elk der lichten, die een schip, om de overige scheepvaart op zijn aanwezigheid te attenderen, moet voeren. Onder schippers is het enige tijd de gewoonte geweest om van een lantaarn te spreken als het om olielampen ging en van lichten te spreken als het om electrische lamp ging. In feite is echter ...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=n

Licht

Het voor het menselijke oog zichtbare deel van het spectrum. De golflengte bevindt zich dan tussen 360 en 830 nm.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10185

Licht

Het woord Licht betekent Inter-dimensionale waarheid. Elke vorm van bestaan, zichtbaar of onzichtbaar is Licht hoe zwak dit Licht ook nog mag zijn. Universele Liefde maakt het mogelijk dat dit Licht krachtiger kan worden, waarbij de mensheid zich dit Licht bewust kan worden als zij hiervoor openstaan en hieraan blijven werken. Zie artikel Het ware ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10252

Licht

Fotograferen is spelen met licht, wordt gezegd.
Lees hier: Een Artikel over Licht op PhotoPlaza.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10284

Licht

Elektromagnetische golven waarvan de golflengten door het menselijk oog waargenomen kunnen worden. Het zichtbare spectrum gaat van violet (golflengte ongeveer 400 nm) tot donker rood (golflengte ongeveer 800 nm). De officiële golflengten voor een paar bekende kleuren zijn: - donker rood: 760,8 nm; - helder rood: 686,7 nm; - oranje: 656,3 nm; - gee...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10511

licht

Licht is een vorm van electromagnetische straling. Zichtbaar licht heeft golflengten tussen 400 nm (violet) en 800 nm (rood). Onze ogen zijn alleen gevoelig binnen deze grenzen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10671

Licht

teder, weinig alcohol en een redelijk zuurgehalte.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10693

Licht

Nageboorte, vruchtvliezen..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

licht

Def.: een aanwijzing ter verkenning en ondersteuning van de navigatie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Licht

Wijn met meestal weinig smaak, weinig alcohol en een redelijk zuurgehalte.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10942

LICHT

Wordt gezegd van een weinig krachtige wijn met weinig kleur, maar in balans en aangenaam. Deze wijnen moeten over het algemeen vrij snel gedronken worden. Een voorbeeld: de Beaujolais Nouveau.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10943

licht

baarmoeder van een koe (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/licht5

Licht

Licht is het gedeelte van de straling dat voor mensen zichtbaar is. Dit golflengtegebied loopt van 400 tot 700 nm. Licht is dus de zichtbare straling. Zowel het menselijk oog als de plant zijn gevoelig voor licht. Het oog is echter voor heel andere kleuren gevoelig dan de plant. Daarom kan beter in verband met mensen het begrip ´kijklicht´ en in ...
Gevonden op http://www.kasklimaat.nl/81-Begrippen+rondom+licht.htm

licht

lamp vb: wil jij het licht uitdoen?
wat uit de zon of uit een lamp straalt vb: deze lamp geeft veel licht
ze gunt hem het licht in de ogen niet [ze gunt hem niets]
er gaat me een licht op [opeens weet ik het]
dat werpt een nieuw licht op de zaak [daardoor gaan we er anders tegenaan kijken]
aan het l...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=licht

licht

wat weinig weegt vb: deze koffer kan ik wel dragen, hij is erg licht
hij is gewogen en te licht bevonden [hij is beoordeeld, maar men vond hem niet geschikt]
zij is zo licht als een veertje [ze weegt erg weinig]
met een licht hart [opgewekt]
zo licht als een veertje [heel licht]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=licht

licht

een golfverschijnsel; de kleur van licht die het oog kan waarnemen hangt af van de golflengte
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.