Zoek op

licht

Elektromagnetische straling met een zodanige golflengte (en frequentie ) dat de straling voor het oog zichtbaar is. De moderne natuurkunde laat een dualiteit toe: men kan licht als een golfverschijnsel beschrijven én als een geheel van massaloze deeltjes (fotonen ). Zie ook spectrum .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

licht

I het licht zelfst.naamw.Uitspraak:   [lɪxt] Verbuigingen:   licht|en (meerv.) 1) energie van de zon of een lamp waardoor je iets kunt zien Voorbeeld:   `Een brandende kaars geeft weinig licht.`Antoniemen:   duister, duisternis, aan het li...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/licht

LICHT

1) Algemene bekendheid 2) Allegretto (muziek) 3) Allicht 4) Begrip 5) Bepaalde manier van zien 6) Best 7) Bier 8) Bliksem 9) Bliksemhaal 10) Clair-obscur 11) Daglicht 12) Deel van een auto 13) Deel van een fiets 14) Deel van een schip 15) Duidelijk 16) Eenvoudig 17) Enigszins 18) Gauw 19) Geleerde 20) Gemakkelijk 21) Gemakkelijk beweegbaar 22) Geri...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LICHT/1

licht

• [natuurkunde] elektromagnetische golven die met het oog kunnen worden waargenomen (met een golflengte van 420-780nm). •een lamp of andere lichtbron.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/licht

Licht

Ook wel zichtbaar licht genoemd: elektromagnetische straling, met golflengten tussen 380 nanometer en 750 nanometer, waardoor deze waarneembaar is met het menselijke oog. Violet licht gaat bij een golflengte korter dan 380 nanometer over in UV-straling. En rood licht gaat bij een golflengte langer dan 750 nanometer over in infraroodstraling. Zicht....
Gevonden op http://www.astronova.nl/l.html

Licht

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] oorzaak waardoor het oog den indruk der omringende voorwerpen ontvangt; lichtstof, het - eener lamp, kaars enz.; zonnelicht, daglicht; [in de schilderkunst, bij schilders] ) dag; - en, schaduw, - en bruin; hemel-, zie op HEMEL; [figuurlijk] opheldering, verschaf mij - in deze zaak; tussen...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0015.htm

Licht

Uit `De lagere vaktalen: De molenaarstaal` 1914 lederen riem die over den lichtboom gaat,
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Licht

Let op: Spelling van 1858 in de schilderkunst, elke verlichte partij eener schilderij
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

licht

(navigatielicht, licht, lantaarn, fanaal) 1> elk der lichten, die een schip, om de overige scheepvaart op zijn aanwezigheid te attenderen, moet voeren. Onder schippers is het enige tijd de gewoonte geweest om van een lantaarn te spreken als het om olielampen ging en van lichten te spreken als het om electrische lamp ging. In feite is echter ...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=n

licht

baarmoeder van een koe (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/licht5

Licht

Licht is het gedeelte van de straling dat voor mensen zichtbaar is. Dit golflengtegebied loopt van 400 tot 700 nm. Licht is dus de zichtbare straling. Zowel het menselijk oog als de plant zijn gevoelig voor licht. Het oog is echter voor heel andere kleuren gevoelig dan de plant. Daarom kan beter in verband met mensen het begrip ´kijklicht´ en in ...
Gevonden op http://www.kasklimaat.nl/81-Begrippen+rondom+licht.htm

licht

lamp vb: wil jij het licht uitdoen?
wat uit de zon of uit een lamp straalt vb: deze lamp geeft veel licht
ze gunt hem het licht in de ogen niet [ze gunt hem niets]
er gaat me een licht op [opeens weet ik het]
dat werpt een nieuw licht op de zaak [daardoor gaan we er anders tegenaan kijken]
aan het l...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=licht

licht

wat weinig weegt vb: deze koffer kan ik wel dragen, hij is erg licht
hij is gewogen en te licht bevonden [hij is beoordeeld, maar men vond hem niet geschikt]
zij is zo licht als een veertje [ze weegt erg weinig]
met een licht hart [opgewekt]
zo licht als een veertje [heel licht]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=licht

licht

een golfverschijnsel; de kleur van licht die het oog kan waarnemen hangt af van de golflengte
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.