Zoek op

liquidatie

financiële zaken: Is het opheffen van een bedrijf (bijv. bij faillissement) waardoor het vastgelegde vermogen in geld beschikbaar ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=liquidatie

liquidatie

ondernemingsrecht: omzetten van alle activa van de boedel in liquide middelen (o.a. door middel van verkoop) teneinde de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=liquidatie

liquidatie

ondernemingsrecht: vereffening of verevening, meestal bij ontbinding van een vennootschap. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=liquidatie

liquidatie

ondernemingsrecht: omzetten van alle activa van de boedel in liquide middelen (o.a. d.m.v. verkoop) om de opbrengst te verdelen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/liquidatie

liquidatie

ondernemingsrecht: vereffening of verevening, meestal bij ontbinding van een vennootschap. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/liquidatie

liquidatie

de liquidatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [likwiˈda(t)si] Verbuigingen:   liquidatie|s (meerv.) 1) moord Voorbeeld:   `De politie vermoedt dat het gaat om een liquidatie in het criminele circuit.` 2) opheffing van een bedrijf, waarbij a...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/liquidatie

LIQUIDATIE

1) Afrekening 2) Afwikkeling 3) Algemene opruiming 4) Executie 5) Moord 6) Ontbinding 7) Opheffing 8) Uitverkoop 9) Verdelging 10) Vereffening 11) Vernietiging 12) Verrekening
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LIQUIDATIE/1

Liquidatie

[financieel] - Liquidatie is ook een bedrijfseconomische term. Geld en bankrekeningen worden gezien als liquide middelen (vloeibare middelen), omdat men die gemakkelijk kan inzetten door bijvoorbeeld schulden af te betalen, een nieuw bedrijfsmiddel te kopen, of dividend uit te keren. Hoe meer geld een onderneming heeft, of ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Liquidatie_(financieel)

Liquidatie

[moord] - Een liquidatie betreft een bepaald soort moordaanslag waarbij iemand welbewust om criminele (een `afrekening` in het criminele milieu of een niet-crimineel die doelbewust door criminelen wordt omgebracht) of om andere (bijvoorbeeld politieke of religieuze) redenen wordt vermoord. Vaak betreft het een of meer plots...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Liquidatie_(moord)

Liquidatie

akte van afrekening en vereffening.
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Liquidatie

Liquidatie is er sprake van gehele of gedeeltelijke bedrijfsbeëindiging. Het is het opheffen van een bedrijf, door een faillissement bijvoorbeeld.
Gevonden op http://valutawijzer.nl/woordenboek/liquidatie/

Liquidatie

Let op: Spelling van 1858 schuldvereffening, afrekening. Liquidator, schuldvereffenar, hij, die met het vereffenen der schulden belast is. Liquide, vloeibaar, helder; bewezen, ontegensprekelijk. Liquideren, klaarmaken, vereffenen, in orde brengen en afrekenen, hetgeen men in te vorderen of te betalen he...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

liquidatie

(oude rechtstermen:) afwikkeling
Gevonden op http://www.embregts-genealogie.nl/rechtspraak.htm

Liquidatie

Het ontbinden van een onderneming door het stuksgewijs verkopen van de bezittingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Liquidatie

Vereffening. De afwikkeling en beëindiging van zaken van rechtspersonen of andere organisaties na het besluit tot opheffing of ontbinding.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

liquidatie

het uit de weg ruimen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Liquidatie

Verrekening of afwikkeling van een transactie die is afgesloten (o.a. termijnmarkt). Opheffing van een zaak door deze liquide te maken, d.w.z om te zetten in liquide middelen. Opruimen van een tegenstander (niet economische betekenis).
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Liquidatie

Opheffing beëindiging van onderneming.
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Liquidatie

1) Verrekening of afwikkeling van een transactie die is afgesloten (o.a. termijnmarkt).
2) Opheffing van een zaak door deze liquide te maken, d.w.z. om te zetten in liquide middelen.
3) Opheffing van het bedrijf.
4) Opruimen van een tegenstander (niet economische betekenis).
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

liquidatie

is het opheffen van een bedrijf (bijvoorbeeld bij faissement) waardoor het vast gelegde vermogen in geld beschikbaar komt, doordat alle activa worden verkocht.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

liquidatie

is het opheffen van een bedrijf (bijvoorbeeld bij faissement) waardoor het vast gelegde vermogen in geld beschikbaar komt, doordat alle activa worden verkocht.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.