Zoek op

Loonwet

(LW) groei en conjunctuur, overheid: (Wet op de loonvorming) een wet die de regering de bevoegdheid geeft onder bijzondere omstandigheden ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=Loonwet (LW)

Loonwet

(Wet LV) arbeidsrecht: wet van 12 februari 1970 houdende regels m.b.t. de loonvorming. Daarin is o.a. opgenomen dat de minister van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/Loonwet (Wet LV)

Loonwet

De loonwet of wet op de loonvorming is een wet die de regering de mogelijkheid geeft in te grijpen in de loonvorming.
Gevonden op https://www.finler.nl/loonwet/

Loonwet

een wet die de overheid de bevoegdheid geeft in de vrije loonvorming in te grijpen
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip09.htm

Loonwet

een wet die de overheid de bevoegdheid geeft in de vrije loonvorming in te grijpen (uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.